Търсене на една българка сбит преразказ

Заглавие Прочити Оценка
Трансформиращ преразказ на Една българка от името на Баба Илийца (1 глава) 22 659 5.14
Щастливият принц (сбит преразказ) 29 137 -
Тези "Една българка" 25 817 -
Преразказ с елемент на разсъждения на "Една българка" 4 239 -
Косачи - сбит преразказ 23 623 -
Сбит преразказ на ІІІ глава от повестта "Немили-недраги" 16 894 -
Една българка 19 840 5.87
втора глава на ''Една българка'' 16 811 5.15
петата част на разказа “Една българка” 21 651 5.43
Обикновеното и необикновеното у баба Илийца (Една българка) 3 963 -
Теза по темата "Дългът срещу егуизма" ("Една българка") 3 204 -
Трансформиращ преразказ 75 598 4.83
"Немили-Недраги" (5 глава) - трансформиращ преразказ от името на Бръчков 120 779 5.74
"По жътва" - сбит преразказ 101 502 5.13
Трансформиращ преразказ на "Една българка" върху III част от името на баба Илийца 47 134 5.67