Търсене на една българка сбит преразказ

Заглавие Прочити Оценка
Трансформиращ преразказ на Една българка от името на Баба Илийца (1 глава) 18 734 5.14
Щастливият принц (сбит преразказ) 27 109 -
Тези "Една българка" 6 118 -
Преразказ с елемент на разсъждения на "Една българка" 3 156 -
Една българка 16 896 5.87
Косачи - сбит преразказ 19 517 -
втора глава на ''Една българка'' 14 813 5.15
петата част на разказа “Една българка” 17 085 5.43
Сбит преразказ на ІІІ глава от повестта "Немили-недраги" 10 860 -
Обикновеното и необикновеното у баба Илийца (Една българка) 2 883 -
Теза по темата "Дългът срещу егуизма" ("Една българка") 2 118 -
Трансформиращ преразказ 70 675 4.83
"Немили-Недраги" (5 глава) - трансформиращ преразказ от името на Бръчков 102 008 5.74
Ролята на експозицията и връзката за първи впечатления от образа на баба Илийца (Една българка – Иван Вазов) 8 546 -
Трансформиращ преразказ на "Една българка" върху III част от името на баба Илийца 35 775 5.67