Търсене на една българка сбит преразказ

Заглавие Прочити Оценка
Трансформиращ преразказ на Една българка от името на Баба Илийца (1 глава) 17 377 5.14
Щастливият принц (сбит преразказ) 26 677 -
Преразказ с елемент на разсъждения на "Една българка" 2 901 -
Тези "Една българка" 2 982 -
Една българка 16 149 5.87
Косачи - сбит преразказ 18 845 -
втора глава на ''Една българка'' 14 293 5.15
петата част на разказа “Една българка” 16 003 5.43
Сбит преразказ на ІІІ глава от повестта "Немили-недраги" 10 376 -
Обикновеното и необикновеното у баба Илийца (Една българка) 2 583 -
Теза по темата "Дългът срещу егуизма" ("Една българка") 1 890 -
Трансформиращ преразказ 69 056 4.83
"Немили-Недраги" (5 глава) - трансформиращ преразказ от името на Бръчков 100 068 5.74
Ролята на експозицията и връзката за първи впечатления от образа на баба Илийца (Една българка – Иван Вазов) 6 225 -
Трансформиращ преразказ на "Една българка" върху III част от името на баба Илийца 32 991 5.67