Търсене на дон кихот 8 глава

Заглавие Прочити Оценка
Смъртта на Странджата в V-та глава - съчинение разсъждение ("Немили-недраги") 46 361 5.13
Трагичното и комичното в "Дон Кихот" 13 568 -
Българи глава вдигнаха (народна песен) 4 239 -
Съвременните Донкихотовци в джунглата на човешкото безразличие (есе) 17 339 5.25
Немили - недраги - първа глава 17 226 4.82
2 глава - преразказ от името на баба Илийца 12 849 3.89
Тежкият и нерадостен живот на хъшовете според I глава на повестта “Немили - недраги” 21 875 5.50
,,Немили-Недраги,, 1 глава Трансформиращ преразказ от името на Бръчков 15 335 5.64
втора глава на ''Една българка'' 17 258 5.15
Съчинение разсъждение на "Немили-недраги" 1-2 глава 24 138 -
Подробен преразказ от II глава (част) на "Една българка" от името на баба Илийца 27 913 5.35
Немили-недраги 5 глава 11 833 4.82
Тежкият и нерадостен живот на хъшовете според II глава на повестта “Немили - недраги” 7 497 4.63
Немили- недраги 10-та глава 8 829 -
Тежкият и нерадостен живот на хъшовете според I глава на повестта “Немили - недраги” 8 978 4.83