Търсене на дон кихот 8 глава

Заглавие Прочити Оценка
Смъртта на Странджата в V-та глава - съчинение разсъждение ("Немили-недраги") 47 086 5.13
Трагичното и комичното в "Дон Кихот" 14 282 -
Българи глава вдигнаха (народна песен) 4 467 -
Съвременните Донкихотовци в джунглата на човешкото безразличие (есе) 17 721 5.25
Немили - недраги - първа глава 18 657 4.82
2 глава - преразказ от името на баба Илийца 14 263 3.89
Тежкият и нерадостен живот на хъшовете според I глава на повестта “Немили - недраги” 22 576 5.50
,,Немили-Недраги,, 1 глава Трансформиращ преразказ от името на Бръчков 15 771 5.64
втора глава на ''Една българка'' 17 883 5.15
Съчинение разсъждение на "Немили-недраги" 1-2 глава 24 922 -
Подробен преразказ от II глава (част) на "Една българка" от името на баба Илийца 28 763 5.35
Немили-недраги 5 глава 12 318 4.82
Тежкият и нерадостен живот на хъшовете според II глава на повестта “Немили - недраги” 8 111 4.63
Немили- недраги 10-та глава 9 552 -
Тежкият и нерадостен живот на хъшовете според I глава на повестта “Немили - недраги” 9 366 4.83