Търсене на дон кихот 8 глава

Заглавие Прочити Оценка
Трагичното и комичното в "Дон Кихот" 12 388 -
Смъртта на Странджата в V-та глава - съчинение разсъждение ("Немили-недраги") 44 319 5.13
Българи глава вдигнаха (народна песен) 3 666 -
Съвременните Донкихотовци в джунглата на човешкото безразличие (есе) 15 880 5.25
2 глава - преразказ от името на баба Илийца 10 710 3.89
Тежкият и нерадостен живот на хъшовете според I глава на повестта “Немили - недраги” 19 876 5.50
Немили - недраги - първа глава 13 024 4.82
,,Немили-Недраги,, 1 глава Трансформиращ преразказ от името на Бръчков 14 371 5.64
втора глава на ''Една българка'' 15 468 5.15
Съчинение разсъждение на "Немили-недраги" 1-2 глава 21 636 -
Немили-недраги 5 глава 10 743 4.82
Тежкият и нерадостен живот на хъшовете според II глава на повестта “Немили - недраги” 5 835 4.63
Подробен преразказ от II глава (част) на "Една българка" от името на баба Илийца 24 959 5.35
Немили- недраги 10-та глава 6 524 -
Тежкият и нерадостен живот на хъшовете според I глава на повестта “Немили - недраги” 7 994 4.83