Търсене на дон кихот 8 глава

Заглавие Прочити Оценка
Смъртта на Странджата в V-та глава - съчинение разсъждение ("Немили-недраги") 45 249 5.13
Трагичното и комичното в "Дон Кихот" 12 872 -
Българи глава вдигнаха (народна песен) 3 961 -
Съвременните Донкихотовци в джунглата на човешкото безразличие (есе) 16 657 5.25
Тежкият и нерадостен живот на хъшовете според I глава на повестта “Немили - недраги” 20 891 5.50
2 глава - преразказ от името на баба Илийца 11 495 3.89
Немили - недраги - първа глава 15 335 4.82
,,Немили-Недраги,, 1 глава Трансформиращ преразказ от името на Бръчков 14 813 5.64
втора глава на ''Една българка'' 16 262 5.15
Съчинение разсъждение на "Немили-недраги" 1-2 глава 22 795 -
Немили-недраги 5 глава 11 325 4.82
Подробен преразказ от II глава (част) на "Една българка" от името на баба Илийца 26 370 5.35
Тежкият и нерадостен живот на хъшовете според II глава на повестта “Немили - недраги” 6 653 4.63
Немили- недраги 10-та глава 7 665 -
Тежкият и нерадостен живот на хъшовете според I глава на повестта “Немили - недраги” 8 507 4.83