Търсене на дон кихот 8 глава

Заглавие Прочити Оценка
Дон Кихот - безумец и мъдрец 20 388 -
Дон Кихот и Санчо Панса - сравнителна характеристика 40 371 -
"Немили-Недраги" (5 глава) - трансформиращ преразказ от името на Бръчков 121 560 5.74
Дон Кихот - смешен и възвишен, безумен и мъдър 8 424 -
Силата на речта на Странджата - съчинение разсъждение върху 3 глава от повестта 19 095 -
Дон Кихот и Санчо Панса - ярки ренесансови герои 7 338 -
Сбит преразказ на ІІІ глава от повестта "Немили-недраги" 17 105 -
''Немили-Недраги" - трансформиращ преразказ от името на Бръчков на (5 глава) 18 096 -
Неразделната двойка Дон Кихот и Санчо Панса 15 985 5.82
Трансформиращ преразказ на Една българка от името на Баба Илийца (1 глава) 23 919 5.14
Мотивът за пътя в романа "Дон Кихот" на Сервантес 31 377 5.30
Сблъсъкът между идеалите и мечтите на Дон Кихот и реалността в Испания (съчинение разсъждение) 11 491 -
Знаменитият идалго Дон Кихот де ла Манча 4 437 -
"Дон Кихот" – пародия на рицарски роман 20 655 5.13
Хъшовете между несретата и героизма (Немили-недраги, първа глава) 32 719 5.10