Търсене на дон кихот 8 глава

Заглавие Прочити Оценка
Дон Кихот - безумец и мъдрец 18 491 -
Дон Кихот и Санчо Панса - сравнителна характеристика 35 112 -
"Немили-Недраги" (5 глава) - трансформиращ преразказ от името на Бръчков 116 153 5.74
Дон Кихот - смешен и възвишен, безумен и мъдър 7 861 -
Силата на речта на Странджата - съчинение разсъждение върху 3 глава от повестта 17 836 -
Дон Кихот и Санчо Панса - ярки ренесансови герои 6 820 -
''Немили-Недраги" - трансформиращ преразказ от името на Бръчков на (5 глава) 16 766 -
Сбит преразказ на ІІІ глава от повестта "Немили-недраги" 15 006 -
Неразделната двойка Дон Кихот и Санчо Панса 15 634 5.82
Трансформиращ преразказ на Една българка от името на Баба Илийца (1 глава) 21 663 5.14
Мотивът за пътя в романа "Дон Кихот" на Сервантес 30 719 5.30
Знаменитият идалго Дон Кихот де ла Манча 4 006 -
Сблъсъкът между идеалите и мечтите на Дон Кихот и реалността в Испания (съчинение разсъждение) 10 415 -
"Дон Кихот" – пародия на рицарски роман 19 763 5.13
Хъшовете между несретата и героизма (Немили-недраги, първа глава) 31 233 5.10