Търсене на дон кихот 8 глава

Заглавие Прочити Оценка
Дон Кихот - безумец и мъдрец 16 547 -
Дон Кихот и Санчо Панса - сравнителна характеристика 28 427 -
Дон Кихот - смешен и възвишен, безумен и мъдър 6 914 -
"Немили-Недраги" (5 глава) - трансформиращ преразказ от името на Бръчков 102 731 5.74
Дон Кихот и Санчо Панса - ярки ренесансови герои 6 027 -
Силата на речта на Странджата - съчинение разсъждение върху 3 глава от повестта 14 446 -
''Немили-Недраги" - трансформиращ преразказ от името на Бръчков на (5 глава) 14 569 -
Неразделната двойка Дон Кихот и Санчо Панса 15 046 5.82
Сбит преразказ на ІІІ глава от повестта "Немили-недраги" 11 036 -
Трансформиращ преразказ на Една българка от името на Баба Илийца (1 глава) 18 952 5.14
Мотивът за пътя в романа "Дон Кихот" на Сервантес 29 370 5.30
Знаменитият идалго Дон Кихот де ла Манча 3 367 -
Сблъсъкът между идеалите и мечтите на Дон Кихот и реалността в Испания (съчинение разсъждение) 8 803 -
"Дон Кихот" – пародия на рицарски роман 18 462 5.13
Хъшовете между несретата и героизма (Немили-недраги, първа глава) 28 992 5.10