Търсене на дон кихот 8 глава

Заглавие Прочити Оценка
Дон Кихот - безумец и мъдрец 20 508 -
Дон Кихот и Санчо Панса - сравнителна характеристика 40 637 -
"Немили-Недраги" (5 глава) - трансформиращ преразказ от името на Бръчков 121 591 5.74
Дон Кихот - смешен и възвишен, безумен и мъдър 8 462 -
Силата на речта на Странджата - съчинение разсъждение върху 3 глава от повестта 19 098 -
Дон Кихот и Санчо Панса - ярки ренесансови герои 7 347 -
Сбит преразказ на ІІІ глава от повестта "Немили-недраги" 17 115 -
''Немили-Недраги" - трансформиращ преразказ от името на Бръчков на (5 глава) 18 101 -
Неразделната двойка Дон Кихот и Санчо Панса 15 989 5.82
Трансформиращ преразказ на Една българка от името на Баба Илийца (1 глава) 23 928 5.14
Мотивът за пътя в романа "Дон Кихот" на Сервантес 31 384 5.30
Сблъсъкът между идеалите и мечтите на Дон Кихот и реалността в Испания (съчинение разсъждение) 11 583 -
Знаменитият идалго Дон Кихот де ла Манча 4 453 -
"Дон Кихот" – пародия на рицарски роман 20 708 5.13
Хъшовете между несретата и героизма (Немили-недраги, първа глава) 32 726 5.10