Търсене на дон кихот 8 глава

Заглавие Прочити Оценка
Дон Кихот - безумец и мъдрец 19 598 -
Дон Кихот и Санчо Панса - сравнителна характеристика 37 681 -
"Немили-Недраги" (5 глава) - трансформиращ преразказ от името на Бръчков 117 087 5.74
Дон Кихот - смешен и възвишен, безумен и мъдър 8 172 -
Силата на речта на Странджата - съчинение разсъждение върху 3 глава от повестта 18 016 -
Дон Кихот и Санчо Панса - ярки ренесансови герои 7 053 -
Сбит преразказ на ІІІ глава от повестта "Немили-недраги" 15 651 -
''Немили-Недраги" - трансформиращ преразказ от името на Бръчков на (5 глава) 17 060 -
Неразделната двойка Дон Кихот и Санчо Панса 15 764 5.82
Трансформиращ преразказ на Една българка от името на Баба Илийца (1 глава) 21 959 5.14
Мотивът за пътя в романа "Дон Кихот" на Сервантес 31 032 5.30
Знаменитият идалго Дон Кихот де ла Манча 4 172 -
Сблъсъкът между идеалите и мечтите на Дон Кихот и реалността в Испания (съчинение разсъждение) 10 830 -
"Дон Кихот" – пародия на рицарски роман 20 031 5.13
Хъшовете между несретата и героизма (Немили-недраги, първа глава) 31 448 5.10