Търсене на дон кихот 8 глава

Заглавие Прочити Оценка
Дон Кихот - безумец и мъдрец 16 327 -
Дон Кихот и Санчо Панса - сравнителна характеристика 27 944 -
Дон Кихот - смешен и възвишен, безумен и мъдър 6 797 -
"Немили-Недраги" (5 глава) - трансформиращ преразказ от името на Бръчков 101 796 5.74
Дон Кихот и Санчо Панса - ярки ренесансови герои 5 890 -
Силата на речта на Странджата - съчинение разсъждение върху 3 глава от повестта 14 237 -
''Немили-Недраги" - трансформиращ преразказ от името на Бръчков на (5 глава) 14 347 -
Неразделната двойка Дон Кихот и Санчо Панса 14 928 5.82
Сбит преразказ на ІІІ глава от повестта "Немили-недраги" 10 775 -
Трансформиращ преразказ на Една българка от името на Баба Илийца (1 глава) 18 650 5.14
Мотивът за пътя в романа "Дон Кихот" на Сервантес 29 153 5.30
Знаменитият идалго Дон Кихот де ла Манча 3 243 -
Сблъсъкът между идеалите и мечтите на Дон Кихот и реалността в Испания (съчинение разсъждение) 8 597 -
"Дон Кихот" – пародия на рицарски роман 18 311 5.13
Хъшовете между несретата и героизма (Немили-недраги, първа глава) 28 842 5.10