Търсене на дон кихот 8 глава

Заглавие Прочити Оценка
Дон Кихот - безумец и мъдрец 21 335 -
Дон Кихот и Санчо Панса - сравнителна характеристика 42 530 -
"Немили-Недраги" (5 глава) - трансформиращ преразказ от името на Бръчков 126 085 5.74
Дон Кихот - смешен и възвишен, безумен и мъдър 8 774 -
Силата на речта на Странджата - съчинение разсъждение върху 3 глава от повестта 20 115 -
Дон Кихот и Санчо Панса - ярки ренесансови герои 7 658 -
Сбит преразказ на ІІІ глава от повестта "Немили-недраги" 19 037 -
''Немили-Недраги" - трансформиращ преразказ от името на Бръчков на (5 глава) 18 985 -
Неразделната двойка Дон Кихот и Санчо Панса 16 272 5.82
Трансформиращ преразказ на Една българка от името на Баба Илийца (1 глава) 26 729 5.14
Мотивът за пътя в романа "Дон Кихот" на Сервантес 31 777 5.30
Сблъсъкът между идеалите и мечтите на Дон Кихот и реалността в Испания (съчинение разсъждение) 12 106 -
Знаменитият идалго Дон Кихот де ла Манча 4 762 -
"Дон Кихот" – пародия на рицарски роман 21 306 5.13
Хъшовете между несретата и героизма (Немили-недраги, първа глава) 33 822 5.10