Търсене на дон кихот 8 глава

Заглавие Прочити Оценка
Дон Кихот - безумец и мъдрец 8 174 -
Дон Кихот - смешен и възвишен, безумен и мъдър 4 270 -
Дон Кихот и Санчо Панса - сравнителна характеристика 11 472 -
Дон Кихот и Санчо Панса - ярки ренесансови герои 3 027 -
"Немили-Недраги" (5 глава) - трансформиращ преразказ от името на Бръчков 84 238 5.74
Силата на речта на Странджата - съчинение разсъждение върху 3 глава от повестта 9 605 -
Неразделната двойка Дон Кихот и Санчо Панса 13 891 5.82
''Немили-Недраги" - трансформиращ преразказ от името на Бръчков на (5 глава) 9 743 -
Сбит преразказ на ІІІ глава от повестта "Немили-недраги" 6 576 -
Мотивът за пътя в романа "Дон Кихот" на Сервантес 26 991 5.30
Трансформиращ преразказ на Една българка от името на Баба Илийца (1 глава) 13 862 5.14
Знаменитият идалго Дон Кихот де ла Манча 2 290 -
Сблъсъкът между идеалите и мечтите на Дон Кихот и реалността в Испания (съчинение разсъждение) 3 957 -
"Дон Кихот" – пародия на рицарски роман 16 551 5.13
Хъшовете между несретата и героизма (Немили-недраги, първа глава) 25 771 5.10