Търсене на дон кихот 8 глава

Заглавие Прочити Оценка
Дон Кихот - безумец и мъдрец 17 038 -
Дон Кихот и Санчо Панса - сравнителна характеристика 29 947 -
Дон Кихот - смешен и възвишен, безумен и мъдър 7 249 -
"Немили-Недраги" (5 глава) - трансформиращ преразказ от името на Бръчков 110 291 5.74
Силата на речта на Странджата - съчинение разсъждение върху 3 глава от повестта 16 258 -
Дон Кихот и Санчо Панса - ярки ренесансови герои 6 229 -
''Немили-Недраги" - трансформиращ преразказ от името на Бръчков на (5 глава) 15 670 -
Неразделната двойка Дон Кихот и Санчо Панса 15 234 5.82
Сбит преразказ на ІІІ глава от повестта "Немили-недраги" 12 120 -
Трансформиращ преразказ на Една българка от името на Баба Илийца (1 глава) 20 202 5.14
Мотивът за пътя в романа "Дон Кихот" на Сервантес 29 644 5.30
Знаменитият идалго Дон Кихот де ла Манча 3 561 -
Сблъсъкът между идеалите и мечтите на Дон Кихот и реалността в Испания (съчинение разсъждение) 9 229 -
"Дон Кихот" – пародия на рицарски роман 18 842 5.13
Хъшовете между несретата и героизма (Немили-недраги, първа глава) 29 915 5.10