Търсене на дон кихот 8 глава

Заглавие Прочити Оценка
Дон Кихот - безумец и мъдрец 17 529 -
Дон Кихот и Санчо Панса - сравнителна характеристика 31 987 -
Дон Кихот - смешен и възвишен, безумен и мъдър 7 431 -
"Немили-Недраги" (5 глава) - трансформиращ преразказ от името на Бръчков 110 486 5.74
Силата на речта на Странджата - съчинение разсъждение върху 3 глава от повестта 16 353 -
Дон Кихот и Санчо Панса - ярки ренесансови герои 6 331 -
''Немили-Недраги" - трансформиращ преразказ от името на Бръчков на (5 глава) 15 762 -
Неразделната двойка Дон Кихот и Санчо Панса 15 306 5.82
Сбит преразказ на ІІІ глава от повестта "Немили-недраги" 12 219 -
Трансформиращ преразказ на Една българка от името на Баба Илийца (1 глава) 20 319 5.14
Мотивът за пътя в романа "Дон Кихот" на Сервантес 29 990 5.30
Знаменитият идалго Дон Кихот де ла Манча 3 671 -
Сблъсъкът между идеалите и мечтите на Дон Кихот и реалността в Испания (съчинение разсъждение) 9 728 -
"Дон Кихот" – пародия на рицарски роман 18 989 5.13
Хъшовете между несретата и героизма (Немили-недраги, първа глава) 29 969 5.10