Търсене на дон кихот 8 глава

Заглавие Прочити Оценка
Дон Кихот - безумец и мъдрец 16 588 -
Дон Кихот и Санчо Панса - сравнителна характеристика 28 537 -
Дон Кихот - смешен и възвишен, безумен и мъдър 6 941 -
"Немили-Недраги" (5 глава) - трансформиращ преразказ от името на Бръчков 103 399 5.74
Дон Кихот и Санчо Панса - ярки ренесансови герои 6 061 -
Силата на речта на Странджата - съчинение разсъждение върху 3 глава от повестта 14 602 -
''Немили-Недраги" - трансформиращ преразказ от името на Бръчков на (5 глава) 14 744 -
Неразделната двойка Дон Кихот и Санчо Панса 15 074 5.82
Сбит преразказ на ІІІ глава от повестта "Немили-недраги" 11 163 -
Трансформиращ преразказ на Една българка от името на Баба Илийца (1 глава) 19 020 5.14
Мотивът за пътя в романа "Дон Кихот" на Сервантес 29 424 5.30
Знаменитият идалго Дон Кихот де ла Манча 3 390 -
Сблъсъкът между идеалите и мечтите на Дон Кихот и реалността в Испания (съчинение разсъждение) 8 840 -
"Дон Кихот" – пародия на рицарски роман 18 509 5.13
Хъшовете между несретата и героизма (Немили-недраги, първа глава) 29 223 5.10