Търсене на входно ниво по география за 7 клас

Заглавие Прочити Оценка
География на зеленчукопроизводството, лозарството и овощарството в България (стр.1) 5 612 -
Примерна тема за класна работа (12 клас) 17 142 -
Тест по БЕЛ за 7 клас 28 737 5.25
Учебна програма по литература за 11 клас 11 134 -
География на дърводобивната, дървообработващата и целулозно-хартиената промишленост 3 961 -
Идеи за теми по литература за 11 клас 31 978 4.91
Африка (тест) 6 клас 29 617 4.70
Без промени в изпитите след 7 клас тази година 3 469 -
Тест по БЕЛ за VІІ клас 26 025 5.81
Теми за сьчинение-9 клас 25 879 3.86
Математика за 4 клас 3 851 -
Контролна работа - Математика 4 клас 24 355 4.90
Писмен изпит по математика за прием след 7-ми клас 2005 г. 11 413 4.96
Тест по история и цивилизация за 9 клас 22 446 -
Изисквания за 7 клас в съответствие с ДОИ 6 472 5.14