Търсене на входно ниво по география за 7 клас

Заглавие Прочити Оценка
География на зеленчукопроизводството, лозарството и овощарството в България (стр.1) 5 527 -
Примерна тема за класна работа (12 клас) 17 054 -
Тест по БЕЛ за 7 клас 28 630 5.25
Учебна програма по литература за 11 клас 11 073 -
География на дърводобивната, дървообработващата и целулозно-хартиената промишленост 3 898 -
Идеи за теми по литература за 11 клас 31 891 4.91
Африка (тест) 6 клас 29 526 4.70
Без промени в изпитите след 7 клас тази година 3 382 -
Тест по БЕЛ за VІІ клас 25 895 5.81
Теми за сьчинение-9 клас 25 808 3.86
Математика за 4 клас 3 795 -
Контролна работа - Математика 4 клас 24 279 4.90
Писмен изпит по математика за прием след 7-ми клас 2005 г. 11 345 4.96
Изисквания за 7 клас в съответствие с ДОИ 6 424 5.14
Тест по история и цивилизация за 9 клас 22 164 -