Търсене на Христо Смирненски

Заглавие Прочити Оценка
Христо Смирненски - подготовка за матура 21 555 -
Да бъде ден - Христо Смирненски 3 106 -
"Йохан" - Христо Смирненски (анализ за матура) 21 532 -
"Юноша" - Христо Смирненски (анализ за матура) 23 986 -
"Да бъде ден" - Христо Смирненски (анализ за матура) 24 110 -
"Ний" - Христо Смирненски (анализ за матура) 16 520 -
Променената гледна точка за света на героя в "Приказка за стълбата" на Христо Смирненски 16 293 5.80
Страданието като всевластна жизнена философия в цикъла "Зимни вечери" от Христо Смирненски 2 585 -
"Старият музикант" - Христо Смирненски 18 246 -
''Йохан''-Христо Смирненски 1 539 -
Зимни вечери - Христо Смирненски 3 676 -
Христо Ботев (автобиография) 50 599 -
Съдбата на децата на града в поезията на Смирненски 12 637 -
Пищов: Смирненски - обща тема 7 992 4.57
"Зимни вечери" и нощната картина на града-гробница 2 651 -