Търсене на Трансформиращ преразказ от името на неутрален разказвач Елин Пелин По жътва

Заглавие Прочити Оценка
Магнетичната сила на красивото и доброто в разказа “Ангелинка” на Елин Пелин 4 636 5.40
Срещата с Ангелинка- истина или сън (съчинение разсъждение върху разказа “Ангелинка” от Елин Пелин ) 5 719 -
Актуална ли е днес библейската повеля:"Обичай ближния си?"/литературно есе по Елин Пелин/ 10 303 -
“Как ще живеем, ако не гоним измамата” - “Мечтатели” – Елин Пелин (Есе със свободна аргументация) 18 330 -
"Необходимостта на момчето от идеал за добро, красиво и любов" - Съчинение разсъждение върху разказа “Ангелинка” от Елин Пелин 5 770 5.90
Красотата, добротата и любовта в разказа "Ангелинка" - Елин Пелин 9 751 5.20
2 глава - преразказ от името на баба Илийца 11 777 3.89
"Немили - недграги" - трансформираш преразказ от името на Македоски 25 136 4.58
"По жътва" - сбит преразказ 12 084 4.64
"По жътва" - сбит преразказ 9 568 -
Преразказ с елементи на разсъждение 15 760 5.29
Подробен преразказ от II глава (част) на "Една българка" от името на баба Илийца 26 871 5.35
Щастливият принц (сбит преразказ) 28 966 -
"Бездомни" - трансформиращ преразказ 14 894 4.80
"Смъртта на странджата" (V глава на повестта "Немили-недраги", Иван Вазов). Трансформиращ преразказ. 4 554 -