Търсене на Трансформиращ преразказ от името на неутрален разказвач Елин Пелин По жътва

Заглавие Прочити Оценка
Магнетичната сила на красивото и доброто в разказа “Ангелинка” на Елин Пелин 4 719 5.40
Срещата с Ангелинка- истина или сън (съчинение разсъждение върху разказа “Ангелинка” от Елин Пелин ) 5 784 -
Актуална ли е днес библейската повеля:"Обичай ближния си?"/литературно есе по Елин Пелин/ 10 510 -
“Как ще живеем, ако не гоним измамата” - “Мечтатели” – Елин Пелин (Есе със свободна аргументация) 18 551 -
"Необходимостта на момчето от идеал за добро, красиво и любов" - Съчинение разсъждение върху разказа “Ангелинка” от Елин Пелин 5 851 5.90
Красотата, добротата и любовта в разказа "Ангелинка" - Елин Пелин 9 848 5.20
2 глава - преразказ от името на баба Илийца 12 763 3.89
"Немили - недграги" - трансформираш преразказ от името на Македоски 25 286 4.58
"По жътва" - сбит преразказ 12 247 4.64
"По жътва" - сбит преразказ 9 786 -
Подробен преразказ от II глава (част) на "Една българка" от името на баба Илийца 27 811 5.35
Преразказ с елементи на разсъждение 15 919 5.29
Щастливият принц (сбит преразказ) 29 265 -
"Бездомни" - трансформиращ преразказ 16 014 4.80
"Смъртта на странджата" (V глава на повестта "Немили-недраги", Иван Вазов). Трансформиращ преразказ. 4 855 -