Търсене на Трансформиращ преразказ от името на неутрален разказвач Елин Пелин По жътва

Заглавие Прочити Оценка
Магнетичната сила на красивото и доброто в разказа “Ангелинка” на Елин Пелин 4 005 5.40
Срещата с Ангелинка- истина или сън (съчинение разсъждение върху разказа “Ангелинка” от Елин Пелин ) 5 160 -
Актуална ли е днес библейската повеля:"Обичай ближния си?"/литературно есе по Елин Пелин/ 8 936 -
“Как ще живеем, ако не гоним измамата” - “Мечтатели” – Елин Пелин (Есе със свободна аргументация) 16 411 -
"Необходимостта на момчето от идеал за добро, красиво и любов" - Съчинение разсъждение върху разказа “Ангелинка” от Елин Пелин 5 157 5.90
Красотата, добротата и любовта в разказа "Ангелинка" - Елин Пелин 8 949 5.20
2 глава - преразказ от името на баба Илийца 9 981 3.89
"Немили - недграги" - трансформираш преразказ от името на Македоски 24 050 4.58
"По жътва" - сбит преразказ 10 204 4.64
"По жътва" - сбит преразказ 7 630 -
Преразказ с елементи на разсъждение 14 301 5.29
Подробен преразказ от II глава (част) на "Една българка" от името на баба Илийца 23 664 5.35
Щастливият принц (сбит преразказ) 26 874 -
"Смъртта на странджата" (V глава на повестта "Немили-недраги", Иван Вазов). Трансформиращ преразказ. 2 750 -
"Бездомни" - трансформиращ преразказ 8 355 4.80