Търсене на Трансформиращ преразказ от името на неутрален разказвач Елин Пелин По жътва

Заглавие Прочити Оценка
Магнетичната сила на красивото и доброто в разказа “Ангелинка” на Елин Пелин 4 075 5.40
Срещата с Ангелинка- истина или сън (съчинение разсъждение върху разказа “Ангелинка” от Елин Пелин ) 5 227 -
Актуална ли е днес библейската повеля:"Обичай ближния си?"/литературно есе по Елин Пелин/ 9 117 -
“Как ще живеем, ако не гоним измамата” - “Мечтатели” – Елин Пелин (Есе със свободна аргументация) 17 168 -
"Необходимостта на момчето от идеал за добро, красиво и любов" - Съчинение разсъждение върху разказа “Ангелинка” от Елин Пелин 5 222 5.90
Красотата, добротата и любовта в разказа "Ангелинка" - Елин Пелин 9 027 5.20
2 глава - преразказ от името на баба Илийца 10 132 3.89
"Немили - недграги" - трансформираш преразказ от името на Македоски 24 150 4.58
"По жътва" - сбит преразказ 10 439 4.64
"По жътва" - сбит преразказ 7 853 -
Преразказ с елементи на разсъждение 14 484 5.29
Подробен преразказ от II глава (част) на "Една българка" от името на баба Илийца 23 865 5.35
Щастливият принц (сбит преразказ) 27 050 -
"Смъртта на странджата" (V глава на повестта "Немили-недраги", Иван Вазов). Трансформиращ преразказ. 2 886 -
"Бездомни" - трансформиращ преразказ 8 674 4.80