Търсене на Трансформиращ преразказ от името на неутрален разказвач Елин Пелин По жътва

Заглавие Прочити Оценка
Магнетичната сила на красивото и доброто в разказа “Ангелинка” на Елин Пелин 4 235 5.40
Срещата с Ангелинка- истина или сън (съчинение разсъждение върху разказа “Ангелинка” от Елин Пелин ) 5 377 -
Актуална ли е днес библейската повеля:"Обичай ближния си?"/литературно есе по Елин Пелин/ 9 490 -
“Как ще живеем, ако не гоним измамата” - “Мечтатели” – Елин Пелин (Есе със свободна аргументация) 17 638 -
"Необходимостта на момчето от идеал за добро, красиво и любов" - Съчинение разсъждение върху разказа “Ангелинка” от Елин Пелин 5 402 5.90
Красотата, добротата и любовта в разказа "Ангелинка" - Елин Пелин 9 240 5.20
2 глава - преразказ от името на баба Илийца 10 670 3.89
"Немили - недграги" - трансформираш преразказ от името на Македоски 24 489 4.58
"По жътва" - сбит преразказ 10 856 4.64
"По жътва" - сбит преразказ 8 224 -
Преразказ с елементи на разсъждение 14 918 5.29
Подробен преразказ от II глава (част) на "Една българка" от името на баба Илийца 24 923 5.35
Щастливият принц (сбит преразказ) 27 749 -
"Бездомни" - трансформиращ преразказ 10 390 4.80
"Смъртта на странджата" (V глава на повестта "Немили-недраги", Иван Вазов). Трансформиращ преразказ. 3 524 -