Търсене на Трансформиращ преразказ от името на неутрален разказвач Елин Пелин По жътва

Заглавие Прочити Оценка
Магнетичната сила на красивото и доброто в разказа “Ангелинка” на Елин Пелин 5 001 5.40
Срещата с Ангелинка- истина или сън (съчинение разсъждение върху разказа “Ангелинка” от Елин Пелин ) 6 112 -
Актуална ли е днес библейската повеля:"Обичай ближния си?"/литературно есе по Елин Пелин/ 11 006 -
“Как ще живеем, ако не гоним измамата” - “Мечтатели” – Елин Пелин (Есе със свободна аргументация) 19 062 -
"Необходимостта на момчето от идеал за добро, красиво и любов" - Съчинение разсъждение върху разказа “Ангелинка” от Елин Пелин 6 140 5.90
2 глава - преразказ от името на баба Илийца 14 353 3.89
Красотата, добротата и любовта в разказа "Ангелинка" - Елин Пелин 10 239 5.20
"Немили - недграги" - трансформираш преразказ от името на Македоски 25 843 4.58
"По жътва" - сбит преразказ 13 073 4.64
"По жътва" - сбит преразказ 11 516 5.60
Подробен преразказ от II глава (част) на "Една българка" от името на баба Илийца 28 856 5.35
Преразказ с елементи на разсъждение 16 587 5.29
Щастливият принц (сбит преразказ) 29 951 -
"Бездомни" - трансформиращ преразказ 18 408 4.80
"Смъртта на странджата" (V глава на повестта "Немили-недраги", Иван Вазов). Трансформиращ преразказ. 5 470 -