Търсене на Трансформиращ преразказ от името на неутрален разказвач Елин Пелин По жътва

Заглавие Прочити Оценка
Подробен преразказ на "По жицата" от името на Моканина 22 038 -
"По жътва" - Елин Пелин - Разказ за човешката надежда и мъка 8 111 5.33
Трансформиращият преразказ 31 717 4.68
,,Немили-Недраги,, 1 глава Трансформиращ преразказ от името на Бръчков 15 083 5.64
Трансформиращ преразказ на "Една българка" върху III част от името на баба Илийца 45 922 5.67
"Една българка" (трансформиращ преразказ върху трета част (от името на баба Илийца) 23 946 5.58
"По жътва" - сбит преразказ 101 146 5.13
"Немили-Недраги" - 1 глава - трансформиращ преразказ от името на Бръчков 7 385 4.67
Трансформиращ преразказ на тема: ,,Слънцето и Луната''-от името на Луната 4 402 -
Трансформиращ творчески преразказ 37 722 5.19
Елин Пелин - Димитър Иванов Стоянов 4 617 -
Социалното страдание и жизнелюбието на народа в разказите на Елин Пелин 8 537 -
Елин Пелин - човекът в разказите 16 285 5.20
Страданието в разказите на Елин Пелин 9 356 -
Очарованието на първата любов в разказа “Ангелинка” на Елин Пелин(Съчинение разсъждение) 6 317 -