Търсене на Трансформиращ преразказ от името на неутрален разказвач Елин Пелин По жътва

Заглавие Прочити Оценка
Подробен преразказ на "По жицата" от името на Моканина 28 286 -
"По жътва" - Елин Пелин - Разказ за човешката надежда и мъка 9 028 5.33
Трансформиращият преразказ 32 476 4.68
Трансформиращ преразказ на "Една българка" върху III част от името на баба Илийца 52 794 5.67
,,Немили-Недраги,, 1 глава Трансформиращ преразказ от името на Бръчков 15 484 5.64
"Една българка" (трансформиращ преразказ върху трета част (от името на баба Илийца) 24 624 5.58
"По жътва" - сбит преразказ 110 027 5.13
"Немили-Недраги" - 1 глава - трансформиращ преразказ от името на Бръчков 7 799 4.67
Трансформиращ преразказ на тема: ,,Слънцето и Луната''-от името на Луната 4 684 -
Трансформиращ творчески преразказ 38 249 5.19
Елин Пелин - Димитър Иванов Стоянов 4 807 -
Социалното страдание и жизнелюбието на народа в разказите на Елин Пелин 8 830 -
Елин Пелин - човекът в разказите 16 595 5.20
Страданието в разказите на Елин Пелин 9 678 -
Очарованието на първата любов в разказа “Ангелинка” на Елин Пелин(Съчинение разсъждение) 6 511 -