Търсене на Трансформиращ преразказ от името на неутрален разказвач Елин Пелин По жътва

Заглавие Прочити Оценка
Подробен преразказ на "По жицата" от името на Моканина 22 707 -
"По жътва" - Елин Пелин - Разказ за човешката надежда и мъка 8 279 5.33
Трансформиращият преразказ 32 001 4.68
Трансформиращ преразказ на "Една българка" върху III част от името на баба Илийца 51 245 5.67
,,Немили-Недраги,, 1 глава Трансформиращ преразказ от името на Бръчков 15 263 5.64
"Една българка" (трансформиращ преразказ върху трета част (от името на баба Илийца) 24 364 5.58
"По жътва" - сбит преразказ 102 029 5.13
"Немили-Недраги" - 1 глава - трансформиращ преразказ от името на Бръчков 7 589 4.67
Трансформиращ преразказ на тема: ,,Слънцето и Луната''-от името на Луната 4 492 -
Трансформиращ творчески преразказ 37 903 5.19
Елин Пелин - Димитър Иванов Стоянов 4 692 -
Социалното страдание и жизнелюбието на народа в разказите на Елин Пелин 8 623 -
Елин Пелин - човекът в разказите 16 465 5.20
Страданието в разказите на Елин Пелин 9 493 -
Очарованието на първата любов в разказа “Ангелинка” на Елин Пелин(Съчинение разсъждение) 6 394 -