Търсене на Трансформиращ преразказ на Една българка от името na baba ilitsa 5 glava

Заглавие Прочити Оценка
Подвигът и саможертвата на бунтовника в името на свободата 12 608 6.00
Смъртта на Странджата в V-та глава - съчинение разсъждение ("Немили-недраги") 46 271 5.13
Българи глава вдигнаха (народна песен) 4 188 -
Житейските позиции,разкрити в трети епизод на разказа "Една бьлгарка" от Иван Вазов-Сьчинение разсьждение вьрху разказа "Една бьлгарка" от Иван Вазов 9 102 5.50
Немили- недраги 10-та глава 8 712 -
Немили - недраги - първа глава 17 132 4.82
Тежкият и нерадостен живот на хъшовете според I глава на повестта “Немили - недраги” 21 775 5.50
Изворът на белоногата (преразказ) 20 326 -
Съчинение разсъждение на "Немили-недраги" 1-2 глава 24 048 -
Преразказ 6 570 3.50
Тежкият и нерадостен живот на хъшовете според II глава на повестта “Немили - недраги” 7 345 4.63
Тежкият и нерадостен живот на хъшовете според I глава на повестта “Немили - недраги” 8 910 4.83
Смъртта на Знаменосецът – Страдалческа и героична (Съчинение разсъждение върху V глава от „Немили-недраги”) 12 448 5.12
Образът на чорбаджи Нено в първа глава на повестта "Маминото Детенце" 4 743 -
"Ролята на лирическото отстъпление във II-ра глава" - съчинение разсъждение ("Немили - недраги") 24 623 4.22