Търсене на Трансформиращ преразказ на Една българка от името na baba ilitsa 5 glava

Заглавие Прочити Оценка
Подвигът и саможертвата на бунтовника в името на свободата 13 336 6.00
Смъртта на Странджата в V-та глава - съчинение разсъждение ("Немили-недраги") 47 034 5.13
Българи глава вдигнаха (народна песен) 4 432 -
Житейските позиции,разкрити в трети епизод на разказа "Една бьлгарка" от Иван Вазов-Сьчинение разсьждение вьрху разказа "Една бьлгарка" от Иван Вазов 9 610 5.50
Немили- недраги 10-та глава 9 461 -
Немили - недраги - първа глава 18 573 4.82
Тежкият и нерадостен живот на хъшовете според I глава на повестта “Немили - недраги” 22 482 5.50
Изворът на белоногата (преразказ) 23 206 -
Съчинение разсъждение на "Немили-недраги" 1-2 глава 24 871 -
Преразказ 6 975 3.50
Тежкият и нерадостен живот на хъшовете според II глава на повестта “Немили - недраги” 8 030 4.63
Тежкият и нерадостен живот на хъшовете според I глава на повестта “Немили - недраги” 9 325 4.83
"Ролята на лирическото отстъпление във II-ра глава" - съчинение разсъждение ("Немили - недраги") 27 003 4.22
Смъртта на Знаменосецът – Страдалческа и героична (Съчинение разсъждение върху V глава от „Немили-недраги”) 12 795 5.12
Образът на чорбаджи Нено в първа глава на повестта "Маминото Детенце" 5 331 -