Търсене на Трансформиращ преразказ на Една българка от името na baba ilitsa 5 glava

Заглавие Прочити Оценка
Теза върху "Ние сме христиени" (Една българка) 14 057 -
Материал за "Една българка" 4 558 -
Призванието на жената – вчера, днес и утре (есе) 9 518 -
Качествата на баба Илийца, разкрити в епизода на брега на Искъра - съчинение разсъждение 17 430 5.44
"Една българка" (Иван Вазов) 4 060 -
Речта на Странджата в III-та глава - съчинение разсъждение ("Немили-недраги") 70 038 4.79
ТЕЗИ на Баба ти Илийца 20 687 -
Баба Илийца пред изпитание на силата и волята 11 689 5.32
Баба Илийца пред изпитание на силата и волята 8 462 5.58
Немили-недраги (съчинение разсъждение на 10 глава) 37 118 5.65
Немили-недраги 5 глава 12 261 4.82
Втората среща на баба Илийца с бунтовника 10 263 4.00
Теми за сьчинения разсьждения по литература за 7кл.-"Една бьлгарка" 14 782 4.18
Подвигът на баба Илийца 5 472 -
Подвигът и саможертвата на бунтовника в името на свободата 3 612 -