Търсене на Трансформиращ преразказ на Една българка от името na baba ilitsa 5 glava

Заглавие Прочити Оценка
Силата на речта на Странджата - съчинение разсъждение върху 3 глава от повестта 16 149 -
Рецептите на баба Ванга 147 143 5.17
Една българка 56 421 5.71
"Немили - недграги" - трансформираш преразказ от името на Македоски 24 450 4.58
Една Българка - Иван Вазов (тест) 12 249 5.11
Една Българка - Иван Вазов 8 777 3.89
Уводи и тези - "Немили - недраги", "Една българка" 39 786 5.14
Една българка - съчинение разсъждение 15 986 5.29
Уводи и тези - "Мамино детенце", "На прощаване", "Българският език" 39 641 5.11
С какво е актуален и днес Вазовият разказ „Една българка” 3 128 6.00
Иван Вазов - „Една българка” - Измеренията на човешката доброта 10 251 5.50
Иван Вазов - „Една българка” - анализ 7 412 -
"Една българка"-литературен тест 8 335 -
Преразказ с елементи на разсъждение 14 838 5.29
Да направя добро... клетнику("Една българка", Иван Вазов) 8 401 -