Търсене на Трансформиращ преразказ на Една българка от името na baba ilitsa 5 glava

Заглавие Прочити Оценка
Силата на речта на Странджата - съчинение разсъждение върху 3 глава от повестта 20 054 -
Рецептите на баба Ванга 149 806 5.17
Една българка 75 491 5.71
"Немили - недграги" - трансформираш преразказ от името на Македоски 25 675 4.58
Уводи и тези - "Мамино детенце", "На прощаване", "Българският език" 41 216 5.11
Една Българка - Иван Вазов (тест) 14 291 5.11
Уводи и тези - "Немили - недраги", "Една българка" 45 495 5.14
Една Българка - Иван Вазов 9 833 3.89
Една българка - съчинение разсъждение 17 574 5.29
Преразказ с елементи на разсъждение 16 416 5.29
Щастливият принц (сбит преразказ) 29 793 -
Косачи - сбит преразказ 24 606 -
Една българка: информафия+тези 6 452 -
Хъшовете между несретата и героизма (Немили-недраги, първа глава) 33 716 5.10
"Бездомни" - трансформиращ преразказ 17 940 4.80