Търсене на Трансформиращ преразказ на Една българка от името na baba ilitsa 5 glava

Заглавие Прочити Оценка
Тези "Една българка" 42 840 -
2 глава - преразказ от името на баба Илийца 14 125 3.89
Теза по темата "Дългът срещу егуизма" ("Една българка") 3 710 -
,,Немили-Недраги,, 1 глава Трансформиращ преразказ от името на Бръчков 15 727 5.64
Сбит преразказ на ІІІ глава от повестта "Немили-недраги" 18 897 -
Една българка 21 477 5.87
"Немили-Недраги" - 1 глава - трансформиращ преразказ от името на Бръчков 8 044 4.67
Подробен преразказ на "По жицата" от името на Моканина 29 183 -
петата част на разказа “Една българка” 24 567 5.43
Трансформиращият преразказ 32 755 4.68
Моралната победа на баба Илийца в диалога с Хасан ага в I-ва част на разказа "Една българка" - съчинение разсъждение 9 243 3.86
Трансформиращ преразказ на тема: ,,Слънцето и Луната''-от името на Луната 4 889 -
"Една българка" - обикновеното и необикновеното у баба Илийца 13 931 5.88
"Смъртта на странджата" (V глава на повестта "Немили-недраги", Иван Вазов). Трансформиращ преразказ. 5 277 -
Трансформиращ творчески преразказ 38 420 5.19