Търсене на Трансформиращ преразказ на Една българка върху 2 част от името на бунтовника

Заглавие Прочити Оценка
Една българка 75 490 5.71
Моралната победа на баба Илийца в диалога с Хасан ага в I-ва част на разказа "Една българка" - съчинение разсъждение 9 245 3.86
"Немили - недграги" - трансформираш преразказ от името на Македоски 25 675 4.58
2 глава - преразказ от името на баба Илийца 14 137 3.89
Една Българка - Иван Вазов (тест) 14 291 5.11
Преразказ с елементи на разсъждение 16 416 5.29
Изразни средства 241 409 5.75
Уводи и тези - "Мамино детенце", "На прощаване", "Българският език" 41 216 5.11
Една българка - съчинение разсъждение 17 574 5.29
Една Българка - Иван Вазов 9 833 3.89
Една българка: информафия+тези 6 452 -
Уводи и тези - "Немили - недраги", "Една българка" 45 495 5.14
Щастливият принц (сбит преразказ) 29 793 -
Косачи - сбит преразказ 24 606 -
"Бездомни" - трансформиращ преразказ 17 940 4.80