Търсене на Серафим подробен преразказ

Заглавие Прочити Оценка
Славеят на китайския император (подробен преразказ) 10 074 -
Подробен преразказ на "По жицата" от името на Моканина 22 614 -
Трансформиращ преразказ 75 908 4.83
"Немили-Недраги" (5 глава) - трансформиращ преразказ от името на Бръчков 121 296 5.74
Подробен преразказ от II глава (част) на "Една българка" от името на баба Илийца 27 777 5.35
Преразказ с елементи на разсъждение 15 904 5.29
Бай Ганьо у Иречека (трансформиращ преразказ от името на проф. Иречек) 20 483 5.50
Трансформиращият преразказ 31 972 4.68
Трансформиращ преразказ на Една българка от името на Баба Илийца (1 глава) 23 665 5.14
"Немили-Недраги" - 1 глава - трансформиращ преразказ от името на Бръчков 59 282 5.26
Щастливият принц (сбит преразказ) 29 244 -
Косачи - сбит преразказ 23 739 -
Трансформиращ преразказ на "Вида" от името на Вида 15 267 -
Малкият принц (трансформиращ преразказ от името на лисицата) 13 343 -
''Немили-Недраги" - трансформиращ преразказ от името на Бръчков на (5 глава) 18 025 -