Търсене на Серафим подробен преразказ

Заглавие Прочити Оценка
Славеят на китайския император (подробен преразказ) 10 498 -
Подробен преразказ на "По жицата" от името на Моканина 29 530 -
Трансформиращ преразказ 77 341 4.83
"Немили-Недраги" (5 глава) - трансформиращ преразказ от името на Бръчков 126 088 5.74
Подробен преразказ от II глава (част) на "Една българка" от името на баба Илийца 28 763 5.35
Преразказ с елементи на разсъждение 16 479 5.29
Бай Ганьо у Иречека (трансформиращ преразказ от името на проф. Иречек) 21 785 5.50
Трансформиращият преразказ 32 883 4.68
Трансформиращ преразказ на Една българка от името на Баба Илийца (1 глава) 26 736 5.14
"Немили-Недраги" - 1 глава - трансформиращ преразказ от името на Бръчков 60 860 5.26
Косачи - сбит преразказ 24 701 -
Щастливият принц (сбит преразказ) 29 847 -
Трансформиращ преразказ на "Вида" от името на Вида 16 787 -
"По жътва" - сбит преразказ 111 803 5.13
Малкият принц (трансформиращ преразказ от името на лисицата) 16 692 -