Търсене на По жътва подробен преразказ от името на неутрален разказвач

Заглавие Прочити Оценка
Пътят на бореца за свобода - Съчинение разсъждение върху „На прощаване” в 1868г. от Христо Ботев 36 765 5.18
Изработване на план-тезис за интерпретативно съчинение 27 705 5.33
Тест - изходно ниво след седми клас 32 578 5.69
Идеи за теми по литература за 11 клас 31 484 4.91
Изборът на лирическия герой в поемата "На прощаване" от Христо Ботев - съчинение разсъждение 25 883 4.91
На прощаване - план конспект 20 355 -
Теми за сьчинения разсьждения по литература за 7кл.-"Немили-недраги" 23 945 4.16
В един есенен ден по шосето 20 426 -
Преизказно наклонение 15 323 -
Илиада - тема, сюжет, композиция 19 332 5.55
Теми за сьчинения разсьждения по литература за 7кл-"На прощаване" 9 334 4.78
Немили-недраги 5 глава 10 196 4.82
Как разбирате смисала на стиха : "пътят е страшен, но славен" 15 691 5.41
Анализ "На прощаване в 1868" 15 058 -
Съчинение разсъждение върху "На прощаване - Христо Ботев" 10 718 5.82