Търсене на По жътва подробен преразказ от името на неутрален разказвач

Заглавие Прочити Оценка
Пътят на бореца за свобода - Съчинение разсъждение върху „На прощаване” в 1868г. от Христо Ботев 37 178 5.18
Изработване на план-тезис за интерпретативно съчинение 28 363 5.33
Тест - изходно ниво след седми клас 33 062 5.69
Идеи за теми по литература за 11 клас 31 941 4.91
Изборът на лирическия герой в поемата "На прощаване" от Христо Ботев - съчинение разсъждение 26 051 4.91
На прощаване - план конспект 21 236 -
Теми за сьчинения разсьждения по литература за 7кл.-"Немили-недраги" 24 109 4.16
Преизказно наклонение 18 409 -
В един есенен ден по шосето 20 619 -
Илиада - тема, сюжет, композиция 19 671 5.55
Теми за сьчинения разсьждения по литература за 7кл-"На прощаване" 9 447 4.78
Немили-недраги 5 глава 10 380 4.82
Как разбирате смисала на стиха : "пътят е страшен, но славен" 15 956 5.41
Анализ "На прощаване в 1868" 16 187 -
Съчинение разсъждение върху "На прощаване - Христо Ботев" 10 945 5.82