Търсене на По жътва подробен преразказ от името на неутрален разказвач

Заглавие Прочити Оценка
Пътят на бореца за свобода - Съчинение разсъждение върху „На прощаване” в 1868г. от Христо Ботев 37 855 5.18
Изработване на план-тезис за интерпретативно съчинение 29 048 5.33
Тест - изходно ниво след седми клас 33 582 5.69
Идеи за теми по литература за 11 клас 32 258 4.91
Изборът на лирическия герой в поемата "На прощаване" от Христо Ботев - съчинение разсъждение 26 315 4.91
На прощаване - план конспект 22 498 -
Преизказно наклонение 22 607 -
Теми за сьчинения разсьждения по литература за 7кл.-"Немили-недраги" 24 392 4.16
В един есенен ден по шосето 20 777 -
Илиада - тема, сюжет, композиция 21 070 5.55
Немили-недраги 5 глава 10 726 4.82
Теми за сьчинения разсьждения по литература за 7кл-"На прощаване" 9 607 4.78
Анализ "На прощаване в 1868" 17 406 -
Как разбирате смисала на стиха : "пътят е страшен, но славен" 16 492 5.41
Съчинение разсъждение върху "На прощаване - Христо Ботев" 11 251 5.82