Търсене на По жътва подробен преразказ от името на неутрален разказвач

Заглавие Прочити Оценка
Пътят на бореца за свобода - Съчинение разсъждение върху „На прощаване” в 1868г. от Христо Ботев 37 268 5.18
Изработване на план-тезис за интерпретативно съчинение 28 473 5.33
Тест - изходно ниво след седми клас 33 264 5.69
Идеи за теми по литература за 11 клас 32 032 4.91
Изборът на лирическия герой в поемата "На прощаване" от Христо Ботев - съчинение разсъждение 26 104 4.91
На прощаване - план конспект 21 619 -
Теми за сьчинения разсьждения по литература за 7кл.-"Немили-недраги" 24 152 4.16
Преизказно наклонение 18 862 -
В един есенен ден по шосето 20 665 -
Илиада - тема, сюжет, композиция 19 864 5.55
Теми за сьчинения разсьждения по литература за 7кл-"На прощаване" 9 489 4.78
Немили-недраги 5 глава 10 454 4.82
Анализ "На прощаване в 1868" 16 423 -
Как разбирате смисала на стиха : "пътят е страшен, но славен" 16 012 5.41
Съчинение разсъждение върху "На прощаване - Христо Ботев" 11 021 5.82