Търсене на По жътва подробен преразказ от името на неутрален разказвач

Заглавие Прочити Оценка
Елин Пелин. Жизнен и творчески път. Анализ на " По жътва" 6 531 -
Трансформиращ преразказ на "Една българка" върху III част от името на баба Илийца 51 164 5.67
"По жътва" - сбит преразказ 12 212 4.64
"По жътва" - сбит преразказ 9 762 -
,,Немили-Недраги,, 1 глава Трансформиращ преразказ от името на Бръчков 15 254 5.64
"Немили - недграги" - трансформираш преразказ от името на Македоски 25 278 4.58
"Една българка" (трансформиращ преразказ върху трета част (от името на баба Илийца) 24 355 5.58
Щастливият принц (сбит преразказ) 29 244 -
Косачи - сбит преразказ 23 739 -
"Немили-Недраги" - 1 глава - трансформиращ преразказ от името на Бръчков 7 578 4.67
Трансформиращ преразказ на тема: ,,Слънцето и Луната''-от името на Луната 4 477 -
Сбит преразказ на ІІІ глава от повестта "Немили-недраги" 17 006 -
“По жътва” от Елин Пелин - анализ 24 483 5.75
“По жътва” от Елин Пелин 18 798 5.38
Трансформиращ творчески преразказ 37 881 5.19