Търсене на По жътва подробен преразказ от името на неутрален разказвач

Заглавие Прочити Оценка
Елин Пелин. Жизнен и творчески път. Анализ на " По жътва" 1 682 -
"По жътва" - сбит преразказ 10 340 4.64
"По жътва" - сбит преразказ 7 753 -
,,Немили-Недраги,, 1 глава Трансформиращ преразказ от името на Бръчков 13 867 5.64
Трансформиращ преразказ на "Една българка" върху III част от името на баба Илийца 35 567 5.67
"Немили - недграги" - трансформираш преразказ от името на Македоски 24 098 4.58
"Една българка" (трансформиращ преразказ върху трета част (от името на баба Илийца) 22 553 5.58
Щастливият принц (сбит преразказ) 26 961 -
Косачи - сбит преразказ 19 329 -
"Немили-Недраги" - 1 глава - трансформиращ преразказ от името на Бръчков 6 260 4.67
Трансформиращ преразказ на тема: ,,Слънцето и Луната''-от името на Луната 3 180 -
Сбит преразказ на ІІІ глава от повестта "Немили-недраги" 10 688 -
“По жътва” от Елин Пелин - анализ 21 728 5.75
“По жътва” от Елин Пелин 16 837 5.38
Трансформиращ творчески преразказ 36 201 5.19