Търсене на По жътва подробен преразказ от името на неутрален разказвач

Заглавие Прочити Оценка
Елин Пелин. Жизнен и творчески път. Анализ на " По жътва" 8 294 -
Трансформиращ преразказ на "Една българка" върху III част от името на баба Илийца 52 765 5.67
"По жътва" - сбит преразказ 12 736 4.64
"По жътва" - сбит преразказ 11 058 5.60
,,Немили-Недраги,, 1 глава Трансформиращ преразказ от името на Бръчков 15 481 5.64
"Немили - недграги" - трансформираш преразказ от името на Македоски 25 479 4.58
"Една българка" (трансформиращ преразказ върху трета част (от името на баба Илийца) 24 622 5.58
Косачи - сбит преразказ 24 120 -
Щастливият принц (сбит преразказ) 29 501 -
"Немили-Недраги" - 1 глава - трансформиращ преразказ от името на Бръчков 7 795 4.67
Трансформиращ преразказ на тема: ,,Слънцето и Луната''-от името на Луната 4 679 -
Сбит преразказ на ІІІ глава от повестта "Немили-недраги" 17 897 -
“По жътва” от Елин Пелин - анализ 25 162 5.75
“По жътва” от Елин Пелин 19 138 5.38
Трансформиращ творчески преразказ 38 242 5.19