Търсене на По жътва подробен преразказ от името на неутрален разказвач

Заглавие Прочити Оценка
Елин Пелин. Жизнен и творчески път. Анализ на " По жътва" 3 943 -
"По жътва" - сбит преразказ 11 306 4.64
"По жътва" - сбит преразказ 8 587 -
Трансформиращ преразказ на "Една българка" върху III част от името на баба Илийца 40 583 5.67
,,Немили-Недраги,, 1 глава Трансформиращ преразказ от името на Бръчков 14 476 5.64
"Немили - недграги" - трансформираш преразказ от името на Македоски 24 629 4.58
"Една българка" (трансформиращ преразказ върху трета част (от името на баба Илийца) 23 260 5.58
Щастливият принц (сбит преразказ) 28 052 -
Косачи - сбит преразказ 22 207 -
"Немили-Недраги" - 1 глава - трансформиращ преразказ от името на Бръчков 6 800 4.67
Трансформиращ преразказ на тема: ,,Слънцето и Луната''-от името на Луната 3 764 -
Сбит преразказ на ІІІ глава от повестта "Немили-недраги" 12 688 -
“По жътва” от Елин Пелин - анализ 23 042 5.75
“По жътва” от Елин Пелин 17 913 5.38
Трансформиращ творчески преразказ 37 050 5.19