Търсене на По жътва подробен преразказ от името на неутрален разказвач

Заглавие Прочити Оценка
Елин Пелин. Жизнен и творчески път. Анализ на " По жътва" 2 016 -
"По жътва" - сбит преразказ 10 493 4.64
"По жътва" - сбит преразказ 7 913 -
,,Немили-Недраги,, 1 глава Трансформиращ преразказ от името на Бръчков 13 965 5.64
Трансформиращ преразказ на "Една българка" върху III част от името на баба Илийца 35 790 5.67
"Немили - недграги" - трансформираш преразказ от името на Македоски 24 190 4.58
"Една българка" (трансформиращ преразказ върху трета част (от името на баба Илийца) 22 671 5.58
Щастливият принц (сбит преразказ) 27 122 -
Косачи - сбит преразказ 19 527 -
"Немили-Недраги" - 1 глава - трансформиращ преразказ от името на Бръчков 6 344 4.67
Трансформиращ преразказ на тема: ,,Слънцето и Луната''-от името на Луната 3 278 -
Сбит преразказ на ІІІ глава от повестта "Немили-недраги" 10 869 -
“По жътва” от Елин Пелин - анализ 22 050 5.75
“По жътва” от Елин Пелин 17 043 5.38
Трансформиращ творчески преразказ 36 304 5.19