Търсене на По жътва подробен преразказ от името на неутрален разказвач

Заглавие Прочити Оценка
Елин Пелин. Жизнен и творчески път. Анализ на " По жътва" 5 162 -
Трансформиращ преразказ на "Една българка" върху III част от името на баба Илийца 45 047 5.67
"По жътва" - сбит преразказ 11 777 4.64
"По жътва" - сбит преразказ 9 002 -
,,Немили-Недраги,, 1 глава Трансформиращ преразказ от името на Бръчков 14 816 5.64
"Немили - недграги" - трансформираш преразказ от името на Македоски 24 962 4.58
"Една българка" (трансформиращ преразказ върху трета част (от името на баба Илийца) 23 698 5.58
Щастливият принц (сбит преразказ) 28 716 -
Косачи - сбит преразказ 22 942 -
"Немили-Недраги" - 1 глава - трансформиращ преразказ от името на Бръчков 7 167 4.67
Трансформиращ преразказ на тема: ,,Слънцето и Луната''-от името на Луната 4 179 -
Сбит преразказ на ІІІ глава от повестта "Немили-недраги" 15 007 -
“По жътва” от Елин Пелин - анализ 23 747 5.75
“По жътва” от Елин Пелин 18 401 5.38
Трансформиращ творчески преразказ 37 512 5.19