Търсене на По жицата сбит преразказ

Заглавие Прочити Оценка
"Защо Моканина изрича своята льжа"-Сьчинение разсьждение вьрху разказа "По жицата" от Йордан Йовков 24 183 4.73
Трансформиращ преразказ на "Една българка" върху III част от името на баба Илийца 45 446 5.67
Йордан Йовков "По жицата" (1927 г.) 10 507 5.86
Какво е за Гунчовото семейсто бялата лястовичка? ("По Жицата", Йордан Йовков) 6 290 -
2 глава - преразказ от името на баба Илийца 11 623 3.89
Изворът на белоногата (преразказ) 18 992 -
"Немили - недграги" - трансформираш преразказ от името на Македоски 25 040 4.58
"По жицата" 7 378 5.20
Подробен преразказ от II глава (част) на "Една българка" от името на баба Илийца 26 623 5.35
,,Немили-Недраги,, 1 глава Трансформиращ преразказ от името на Бръчков 14 916 5.64
Преразказ 6 307 3.50
"Една българка" (трансформиращ преразказ върху трета част (от името на баба Илийца) 23 804 5.58
Преразказ на Христовия път 3 758 -
"Бездомни" - трансформиращ преразказ 13 844 4.80
"Немили-Недраги" - 1 глава - трансформиращ преразказ от името на Бръчков 7 263 4.67