Търсене на По жицата сбит преразказ

Заглавие Прочити Оценка
"Защо Моканина изрича своята льжа"-Сьчинение разсьждение вьрху разказа "По жицата" от Йордан Йовков 22 969 4.73
Йордан Йовков "По жицата" (1927 г.) 9 984 5.86
Какво е за Гунчовото семейсто бялата лястовичка? ("По Жицата", Йордан Йовков) 5 787 -
Трансформиращ преразказ на "Една българка" върху III част от името на баба Илийца 40 604 5.67
2 глава - преразказ от името на баба Илийца 10 912 3.89
Изворът на белоногата (преразказ) 16 598 -
"Немили - недграги" - трансформираш преразказ от името на Македоски 24 636 4.58
"По жицата" 7 044 5.20
Подробен преразказ от II глава (част) на "Една българка" от името на баба Илийца 25 257 5.35
,,Немили-Недраги,, 1 глава Трансформиращ преразказ от името на Бръчков 14 484 5.64
Преразказ 5 868 3.50
"Една българка" (трансформиращ преразказ върху трета част (от името на баба Илийца) 23 271 5.58
Преразказ на Христовия път 3 449 -
"Бездомни" - трансформиращ преразказ 10 762 4.80
"Немили-Недраги" - 1 глава - трансформиращ преразказ от името на Бръчков 6 804 4.67