Търсене на По жицата сбит преразказ

Заглавие Прочити Оценка
"Защо Моканина изрича своята льжа"-Сьчинение разсьждение вьрху разказа "По жицата" от Йордан Йовков 21 109 4.73
Йордан Йовков "По жицата" (1927 г.) 9 102 5.86
Какво е за Гунчовото семейсто бялата лястовичка? ("По Жицата", Йордан Йовков) 5 082 -
2 глава - преразказ от името на баба Илийца 9 892 3.89
Трансформиращ преразказ на "Една българка" върху III част от името на баба Илийца 34 493 5.67
"Немили - недграги" - трансформираш преразказ от името на Македоски 23 995 4.58
"По жицата" 6 354 5.20
Изворът на белоногата (преразказ) 9 953 -
,,Немили-Недраги,, 1 глава Трансформиращ преразказ от името на Бръчков 13 762 5.64
Подробен преразказ от II глава (част) на "Една българка" от името на баба Илийца 23 282 5.35
Преразказ 5 253 3.50
"Една българка" (трансформиращ преразказ върху трета част (от името на баба Илийца) 22 412 5.58
Преразказ на Христовия път 2 996 -
"Немили-Недраги" - 1 глава - трансформиращ преразказ от името на Бръчков 6 157 4.67
"Бездомни" - трансформиращ преразказ 8 227 4.80