Търсене на По жицата сбит преразказ

Заглавие Прочити Оценка
"Защо Моканина изрича своята льжа"-Сьчинение разсьждение вьрху разказа "По жицата" от Йордан Йовков 21 841 4.73
Йордан Йовков "По жицата" (1927 г.) 9 309 5.86
Какво е за Гунчовото семейсто бялата лястовичка? ("По Жицата", Йордан Йовков) 5 265 -
Трансформиращ преразказ на "Една българка" върху III част от името на баба Илийца 35 688 5.67
2 глава - преразказ от името на баба Илийца 10 117 3.89
"Немили - недграги" - трансформираш преразказ от името на Македоски 24 140 4.58
Изворът на белоногата (преразказ) 12 865 -
"По жицата" 6 509 5.20
,,Немили-Недраги,, 1 глава Трансформиращ преразказ от името на Бръчков 13 906 5.64
Подробен преразказ от II глава (част) на "Една българка" от името на баба Илийца 23 856 5.35
Преразказ 5 371 3.50
"Една българка" (трансформиращ преразказ върху трета част (от името на баба Илийца) 22 606 5.58
Преразказ на Христовия път 3 131 -
"Немили-Недраги" - 1 глава - трансформиращ преразказ от името на Бръчков 6 306 4.67
"Бездомни" - трансформиращ преразказ 8 665 4.80