Търсене на По жицата сбит преразказ

Заглавие Прочити Оценка
"Защо Моканина изрича своята льжа"-Сьчинение разсьждение вьрху разказа "По жицата" от Йордан Йовков 22 312 4.73
Йордан Йовков "По жицата" (1927 г.) 9 612 5.86
Какво е за Гунчовото семейсто бялата лястовичка? ("По Жицата", Йордан Йовков) 5 558 -
Трансформиращ преразказ на "Една българка" върху III част от името на баба Илийца 39 996 5.67
2 глава - преразказ от името на баба Илийца 10 670 3.89
"Немили - недграги" - трансформираш преразказ от името на Македоски 24 489 4.58
Изворът на белоногата (преразказ) 15 122 -
"По жицата" 6 796 5.20
Подробен преразказ от II глава (част) на "Една българка" от името на баба Илийца 24 924 5.35
,,Немили-Недраги,, 1 глава Трансформиращ преразказ от името на Бръчков 14 357 5.64
Преразказ 5 702 3.50
"Една българка" (трансформиращ преразказ върху трета част (от името на баба Илийца) 23 089 5.58
Преразказ на Христовия път 3 333 -
"Бездомни" - трансформиращ преразказ 10 390 4.80
"Немили-Недраги" - 1 глава - трансформиращ преразказ от името на Бръчков 6 662 4.67