Търсене на По жицата сбит преразказ

Заглавие Прочити Оценка
Щастливият принц (сбит преразказ) 27 869 -
Косачи - сбит преразказ 22 046 -
Подробен преразказ на "По жицата" от името на Моканина 14 023 -
Сбит преразказ на ІІІ глава от повестта "Немили-недраги" 12 219 -
Трансформиращ преразказ 72 958 4.83
"Немили-Недраги" (5 глава) - трансформиращ преразказ от името на Бръчков 110 486 5.74
"По жътва" - сбит преразказ 91 079 5.13
Езикът на жестовете в разказа "По жицата" 2 986 -
Образът на Моканина / Нравствената красота на Петър Моканина ("По жицата") 27 879 5.95
Преразказ с елементи на разсъждение 15 020 5.29
Страданието и състраданието в разказа "По жицата" на Й.Йовков 15 159 4.57
Радини вълнения- сбит преразказ- Под Игото - Иван Вазов 9 400 -
Трансформиращият преразказ 30 489 4.68
Бай Ганьо у Иречека (трансформиращ преразказ от името на проф. Иречек) 18 777 5.50
Трансформиращ преразказ на Една българка от името на Баба Илийца (1 глава) 20 319 5.14