Търсене на По жицата от името на гунчо

Заглавие Прочити Оценка
Подробен преразказ на "По жицата" от името на Моканина 30 823 -
Образът на Моканина / Нравствената красота на Петър Моканина ("По жицата") 39 887 5.95
"Немили-Недраги" (5 глава) - трансформиращ преразказ от името на Бръчков 126 292 5.74
Езикът на жестовете в разказа "По жицата" 4 223 -
Страданието и състраданието в разказа "По жицата" на Й.Йовков 16 397 4.57
Малкият принц (трансформиращ преразказ от името на лисицата) 17 480 -
''Немили-Недраги" - трансформиращ преразказ от името на Бръчков на (5 глава) 19 069 -
Трансформиращ преразказ на Една българка от името на Баба Илийца (1 глава) 26 840 5.14
“По жицата”-литературен тест 11 554 4.00
Трансформиращ преразказ на "Вида" от името на Вида 16 935 -
Защо Моканина изрича своята благородна лъжа? (Интерпретативно съчинение - "По жицата" - Йордан Йовков) 13 871 5.43
Йордан Йовков - „По жицата” - анализ 19 893 -
Теми за сьчинения разсьждения по литература за 7кл.-"По жицата" 17 797 3.25
Уводи и тези - "Опълченците на Шипка", "До Чикаго и назад", "Ангелинка", "По жицата", "На прощаване" 48 193 5.21
"Немили-Недраги" - 1 глава - трансформиращ преразказ от името на Бръчков 60 990 5.26