Търсене на По жицата от името на гунчо

Заглавие Прочити Оценка
Подробен преразказ на "По жицата" от името на Моканина 10 331 -
Езикът на жестовете в разказа "По жицата" 2 677 -
Образът на Моканина / Нравствената красота на Петър Моканина ("По жицата") 24 901 5.95
"Немили-Недраги" (5 глава) - трансформиращ преразказ от името на Бръчков 102 609 5.74
Страданието и състраданието в разказа "По жицата" на Й.Йовков 14 844 4.57
Малкият принц (трансформиращ преразказ от името на лисицата) 8 455 -
''Немили-Недраги" - трансформиращ преразказ от името на Бръчков на (5 глава) 14 535 -
Трансформиращ преразказ на Една българка от името на Баба Илийца (1 глава) 18 896 5.14
“По жицата”-литературен тест 9 966 4.00
Трансформиращ преразказ на "Вида" от името на Вида 10 939 -
Защо Моканина изрича своята благородна лъжа? (Интерпретативно съчинение - "По жицата" - Йордан Йовков) 11 879 5.43
Йордан Йовков - „По жицата” - анализ 14 067 -
Теми за сьчинения разсьждения по литература за 7кл.-"По жицата" 16 631 3.25
По жицата (разказ) 9 784 5.57
"Немили-Недраги" - 1 глава - трансформиращ преразказ от името на Бръчков 53 772 5.26