Търсене на По жицата от името на гунчо

Заглавие Прочити Оценка
Подробен преразказ на "По жицата" от името на Моканина 25 626 -
Образът на Моканина / Нравствената красота на Петър Моканина ("По жицата") 35 591 5.95
"Немили-Недраги" (5 глава) - трансформиращ преразказ от името на Бръчков 121 560 5.74
Езикът на жестовете в разказа "По жицата" 3 775 -
Страданието и състраданието в разказа "По жицата" на Й.Йовков 16 006 4.57
Малкият принц (трансформиращ преразказ от името на лисицата) 14 948 -
''Немили-Недраги" - трансформиращ преразказ от името на Бръчков на (5 глава) 18 096 -
Трансформиращ преразказ на Една българка от името на Баба Илийца (1 глава) 23 919 5.14
“По жицата”-литературен тест 11 160 4.00
Трансформиращ преразказ на "Вида" от името на Вида 15 591 -
Защо Моканина изрича своята благородна лъжа? (Интерпретативно съчинение - "По жицата" - Йордан Йовков) 13 372 5.43
Йордан Йовков - „По жицата” - анализ 18 068 -
Теми за сьчинения разсьждения по литература за 7кл.-"По жицата" 17 464 3.25
По жицата (разказ) 10 938 5.57
"Немили-Недраги" - 1 глава - трансформиращ преразказ от името на Бръчков 59 399 5.26