Търсене на По жицата от името на гунчо

Заглавие Прочити Оценка
Подробен преразказ на "По жицата" от името на Моканина 10 370 -
Езикът на жестовете в разказа "По жицата" 2 684 -
Образът на Моканина / Нравствената красота на Петър Моканина ("По жицата") 24 978 5.95
"Немили-Недраги" (5 глава) - трансформиращ преразказ от името на Бръчков 102 653 5.74
Страданието и състраданието в разказа "По жицата" на Й.Йовков 14 849 4.57
Малкият принц (трансформиращ преразказ от името на лисицата) 8 484 -
''Немили-Недраги" - трансформиращ преразказ от името на Бръчков на (5 глава) 14 544 -
Трансформиращ преразказ на Една българка от името на Баба Илийца (1 глава) 18 908 5.14
“По жицата”-литературен тест 9 979 4.00
Трансформиращ преразказ на "Вида" от името на Вида 10 952 -
Защо Моканина изрича своята благородна лъжа? (Интерпретативно съчинение - "По жицата" - Йордан Йовков) 11 886 5.43
Йордан Йовков - „По жицата” - анализ 14 082 -
Теми за сьчинения разсьждения по литература за 7кл.-"По жицата" 16 635 3.25
По жицата (разказ) 9 791 5.57
"Немили-Недраги" - 1 глава - трансформиращ преразказ от името на Бръчков 53 788 5.26