Търсене на По жицата от името на гунчо

Заглавие Прочити Оценка
Подробен преразказ на "По жицата" от името на Моканина 20 338 -
Образът на Моканина / Нравствената красота на Петър Моканина ("По жицата") 32 105 5.95
Езикът на жестовете в разказа "По жицата" 3 487 -
"Немили-Недраги" (5 глава) - трансформиращ преразказ от името на Бръчков 116 303 5.74
Страданието и състраданието в разказа "По жицата" на Й.Йовков 15 667 4.57
Малкият принц (трансформиращ преразказ от името на лисицата) 12 587 -
''Немили-Недраги" - трансформиращ преразказ от името на Бръчков на (5 глава) 16 830 -
Трансформиращ преразказ на Една българка от името на Баба Илийца (1 глава) 21 737 5.14
“По жицата”-литературен тест 10 829 4.00
Трансформиращ преразказ на "Вида" от името на Вида 14 042 -
Защо Моканина изрича своята благородна лъжа? (Интерпретативно съчинение - "По жицата" - Йордан Йовков) 12 905 5.43
Йордан Йовков - „По жицата” - анализ 16 659 -
Теми за сьчинения разсьждения по литература за 7кл.-"По жицата" 17 166 3.25
По жицата (разказ) 10 578 5.57
"Немили-Недраги" - 1 глава - трансформиращ преразказ от името на Бръчков 57 347 5.26