Търсене на Пейо яворов

Заглавие Прочити Оценка
Периодизация на българската литература 3 942 -
Биография - Димчо Дебелянов 4 086 -
Силата на волята и несломимия човешки дух в "Ралица" на Пенчо Славейков 14 335 -
Важно за "Дервишово семе" - Николай Хайтов 12 749 5.20
Биографични данни на Пенчо Петков Славейков (1866 - 1912) 5 484 -
Революцията и свободата в поезията на Христо Ботев 26 092 4.50
Автори и литературни произведения 4 576 -
Спомен, реалност и блян в "Скрити вопли" от Димчо Дебелянов - План за интерпретативно съчинение 10 373 -
Христо Смирненски - подготовка за матура 22 744 -
Адът - това са другите (есе) 3 172 -
Пенчо Славейков - живот и творчество 16 241 6.00
"Зимни вечери" и нощната картина на града-гробница 2 849 -
Революцията и свободата в поезията на Хр. Ботев 17 559 -
Защо любовта е така трайно свързана със саможертвата 4 496 -
Пробен Държавен Зрелостен Изпит по български език и литература 13 449 4.25