Търсене на Пейо Яворов

Заглавие Прочити Оценка
Периодизация на българската литература 3 192 -
Биография - Димчо Дебелянов 3 633 -
Силата на волята и несломимия човешки дух в "Ралица" на Пенчо Славейков 13 697 -
Важно за "Дервишово семе" - Николай Хайтов 12 286 5.20
Биографични данни на Пенчо Петков Славейков (1866 - 1912) 4 540 -
Революцията и свободата в поезията на Христо Ботев 25 470 4.50
Автори и литературни произведения 4 021 -
Спомен, реалност и блян в "Скрити вопли" от Димчо Дебелянов - План за интерпретативно съчинение 9 402 -
Христо Смирненски - подготовка за матура 18 771 -
Адът - това са другите (есе) 2 884 -
Пенчо Славейков - живот и творчество 15 746 6.00
"Зимни вечери" и нощната картина на града-гробница 2 288 -
Революцията и свободата в поезията на Хр. Ботев 16 887 -
Защо любовта е така трайно свързана със саможертвата 3 938 -
Пробен Държавен Зрелостен Изпит по български език и литература 13 124 4.25