Търсене на Пейо Яворов

Заглавие Прочити Оценка
Периодизация на българската литература 2 945 -
Биография - Димчо Дебелянов 3 555 -
Силата на волята и несломимия човешки дух в "Ралица" на Пенчо Славейков 13 584 -
Важно за "Дервишово семе" - Николай Хайтов 12 083 5.20
Биографични данни на Пенчо Петков Славейков (1866 - 1912) 4 328 -
Революцията и свободата в поезията на Христо Ботев 25 249 4.50
Автори и литературни произведения 3 895 -
Спомен, реалност и блян в "Скрити вопли" от Димчо Дебелянов - План за интерпретативно съчинение 9 123 -
Христо Смирненски - подготовка за матура 17 237 -
Адът - това са другите (есе) 2 826 -
Пенчо Славейков - живот и творчество 15 641 6.00
"Зимни вечери" и нощната картина на града-гробница 2 159 -
Революцията и свободата в поезията на Хр. Ботев 16 720 -
Защо любовта е така трайно свързана със саможертвата 3 808 -
Пробен Държавен Зрелостен Изпит по български език и литература 13 033 4.25