Търсене на Пейо Яворов

Заглавие Прочити Оценка
Периодизация на българската литература 3 512 -
Биография - Димчо Дебелянов 3 789 -
Силата на волята и несломимия човешки дух в "Ралица" на Пенчо Славейков 14 084 -
Важно за "Дервишово семе" - Николай Хайтов 12 444 5.20
Биографични данни на Пенчо Петков Славейков (1866 - 1912) 5 023 -
Революцията и свободата в поезията на Христо Ботев 25 695 4.50
Автори и литературни произведения 4 221 -
Спомен, реалност и блян в "Скрити вопли" от Димчо Дебелянов - План за интерпретативно съчинение 9 723 -
Христо Смирненски - подготовка за матура 20 269 -
Адът - това са другите (есе) 2 982 -
Пенчо Славейков - живот и творчество 15 942 6.00
"Зимни вечери" и нощната картина на града-гробница 2 484 -
Революцията и свободата в поезията на Хр. Ботев 17 133 -
Защо любовта е така трайно свързана със саможертвата 4 245 -
Пробен Държавен Зрелостен Изпит по български език и литература 13 235 4.25