Търсене на Образът на дома в зимни вечери

Заглавие Прочити Оценка
Описанието на чорбаджи Нено в повеста "Мамино детенце" 5 510 5.00
Съмнението като житейски принцип (литературно есе върху "Хамлет") 10 013 -
Темата за гнева според първа глава в поемата "Илиада" 6 700 -
"Потомка" - Елисавета Багряна 5 488 -
Романтичният герой граф Монте Кристо 3 030 -
Ролята на експозицията и връзката за първи впечатления от образа на баба Илийца (Една българка – Иван Вазов) 12 251 -
Десетте Божи заповеди 45 701 -
Трагичното величие в образа на Хектор 26 001 4.92
Закони: Плоски и сферични лещи, Отражение на светлината. 10 144 5.40
Изворът на белоногата (преразказ) 18 321 -
Христо Смирненски - подготовка за матура 23 603 -
Анализ "На прощаване в 1868" 19 352 -
Бай Ганьо у Иречека (трансформиращ преразказ от името на проф. Иречек) 19 887 5.50
Обща характеристика на Ботевите творби 10 385 -
Възторженият ценител на човешката красота - Йордан Йовков 5 035 -