Търсене на Образът на дома в зимни вечери

Заглавие Прочити Оценка
Образът на Граф Монте Кристо 15 369 -
До моето първо либе - план конспект 27 249 -
"Немили-Недраги" (5 глава) - трансформиращ преразказ от името на Бръчков 116 153 5.74
Образът на „малкия” човек в повестта „Шинел” 12 174 -
Образът на Терсит в "Илиада" 23 793 -
Образът на чорбаджи Нено в І гл. на повестта „Мамино детенце“ 2 600 4.67
Образът на Нено и Неновица в I-ва и II-ра глава от повестта "Мамино детенце" - съчинение разсъждение 7 296 4.67
Образът на чорбаджи Нено в първа глава на повестта "Маминото Детенце" 4 272 -
Образът на старобългарския творец в "Азбучна молитва" - интерпретативен текст 3 701 -
Образът на българския език в одата "Българският език" на Иван Вазов 10 166 5.20
С какви качества се разкриват образите на Ахил и Агамемнон чрез свадата помежду им 4 702 -
Санчо Панса – реалист, който следва стъпките на мечтателя хуманист (ЛИС) 19 851 -
Дон Кихот - смешен и възвишен, безумен и мъдър 7 861 -
Трагедията на Ренесансовата личност в „Хамлет” 12 413 -
Хектор – Омировият идеал за войн и човек 8 195 -