Търсене на Немили недраги 2 глава трансформиращ преразказ от името на бръчков

Заглавие Прочити Оценка
"На прощаване" от Христо Ботев 5 999 5.20
Речта на Странжата-страстен урок по родолюбие 6 825 5.33
На прощаване - план конспект 20 549 -
Речта на Странджата-слово за страданието и родолюбието 6 637 4.67
Смърт и безсмъртие в "Хаджи Димитър" 20 992 -
Мотивите, определящи пътя на бунтовника - съчинение разсъждение 8 195 3.90
Хъшовете – герои и мъченици 10 467 5.33
Прометей-символ на хуманизма, борческото начало и порива към свобода и прогрес 19 622 5.67
Таблица с произведения на Иван Вазов: Година на публикуване и място на написване 1 830 -
Преизказно наклонение 15 964 -
Житейският избор на лирическият герой в стихотворението „На прощаване в 1868г” 8 526 -
Идеалите и стремежите на хъшовете, разкрити в пламенното слово на Сранджата 5 581 5.82
Теми за сьчинения разсьждения по литература за 7кл-"На прощаване" 9 355 4.78
Защо речта на Странджата облагородява и възвисява хъшовете 4 380 5.67
Как разбирате смисала на стиха : "пътят е страшен, но славен" 15 759 5.41