Търсене на Немили недраги 2 глава трансформиращ преразказ от името на бръчков

Заглавие Прочити Оценка
Смъртта на Знаменосецът – Страдалческа и героична (Съчинение разсъждение върху V глава от „Немили-недраги”) 11 267 5.12
Тежкият и нерадостен живот на хъшовете според I глава на повестта “Немили - недраги” 19 006 5.50
Немили- недраги 10-та глава 5 421 -
"Една българка" (трансформиращ преразказ върху трета част (от името на баба Илийца) 22 314 5.58
Тежкият и нерадостен живот на хъшовете според II глава на повестта “Немили - недраги” 5 145 4.63
Съчинение разсъждение върху V-та глава от повестта "Немили-недраги" 10 168 5.73
Подробен преразказ от II глава (част) на "Една българка" от името на баба Илийца 22 810 5.35
Трансформиращ преразказ на тема: ,,Слънцето и Луната''-от името на Луната 2 946 -
"Ролята на лирическото отстъпление във II-ра глава" - съчинение разсъждение ("Немили - недраги") 19 523 4.22
Трансформиращ творчески преразказ 36 002 5.19
Теми за сьчинения разсьждения по литература за 7кл.-"Немили-недраги" 23 914 4.16
"Немили-недраги" (съчинение разсъждение). Как живеят хъшовете в чуждия град. 14 983 5.37
Иван Вазов - „Немили-недраги” 6 276 4.67
Повестта “Немили-недраги” и драмата “Хъшове” от Иван Вазов 7 421 -
Смисълът на заглавието Немили-недраги и съдържанието на понятието “хъш” 6 163 -