Търсене на Немили Недраги 3 глава трансформиращ преразказ от името на Странджата

Заглавие Прочити Оценка
Теми за сьчинения разсьждения по литература за 7кл.-"Една бьлгарка" 13 529 4.18
Анализ "На прощаване в 1868" 17 067 -
Съчинение разсъждение върху "На прощаване - Христо Ботев" 11 174 5.82
Любовта към България - хъшовската сила в един чужд свят 5 249 5.33
Иван Вазов (биография) 14 962 5.00
Речта на Странжата-страстен урок по родолюбие 7 141 5.33
Теми за съчинения разсъждения по литература за 7кл. - "Маминото детенце" 22 783 5.19
Идеалите и стремежите на хъшовете, разкрити в пламенното слово на Сранджата 5 948 5.82
На прощаване - план конспект 22 206 -
"На прощаване" от Христо Ботев 6 232 5.20
Смърт и безсмъртие в "Хаджи Димитър" 23 672 -
Преизказно наклонение 20 861 -
Мотивите, определящи пътя на бунтовника - съчинение разсъждение 8 476 3.90
Прометей-символ на хуманизма, борческото начало и порива към свобода и прогрес 19 894 5.67
Таблица с произведения на Иван Вазов: Година на публикуване и място на написване 2 342 -