Търсене на Немили Недраги 3 глава трансформиращ преразказ от името на Странджата

Заглавие Прочити Оценка
Теми за сьчинения разсьждения по литература за 7кл.-"Една бьлгарка" 13 389 4.18
Съчинение разсъждение върху "На прощаване - Христо Ботев" 10 932 5.82
Любовта към България - хъшовската сила в един чужд свят 5 113 5.33
Анализ "На прощаване в 1868" 16 168 -
Иван Вазов (биография) 14 814 5.00
Речта на Странжата-страстен урок по родолюбие 6 930 5.33
Теми за съчинения разсъждения по литература за 7кл. - "Маминото детенце" 22 670 5.19
Идеалите и стремежите на хъшовете, разкрити в пламенното слово на Сранджата 5 702 5.82
"На прощаване" от Христо Ботев 6 099 5.20
На прощаване - план конспект 21 217 -
Смърт и безсмъртие в "Хаджи Димитър" 22 832 -
Мотивите, определящи пътя на бунтовника - съчинение разсъждение 8 292 3.90
Преизказно наклонение 18 384 -
Прометей-символ на хуманизма, борческото начало и порива към свобода и прогрес 19 728 5.67
Таблица с произведения на Иван Вазов: Година на публикуване и място на написване 2 066 -