Търсене на Немили Недраги 3 глава трансформиращ преразказ от името на Странджата

Заглавие Прочити Оценка
"Немили недраги" - характеристика на Странджата 34 435 5.44
"Немили - недграги" - трансформираш преразказ от името на Македоски 24 180 4.58
Идеалите и стремежите на хъшовете, разкрити в речта на Странджата ("Немили-недраги") 11 039 5.00
Смъртта на Знаменосецът – Страдалческа и героична (Съчинение разсъждение върху V глава от „Немили-недраги”) 11 409 5.12
Трансформиращ преразказ на "Една българка" върху III част от името на баба Илийца 35 769 5.67
Немили - недраги - първа глава 10 863 4.82
Тежкият и нерадостен живот на хъшовете според I глава на повестта “Немили - недраги” 19 289 5.50
Немили- недраги 10-та глава 5 776 -
Сравнителна характеристика между образите на Македонски и Странджата в повестта "Немили-недраги" 8 697 5.20
"Една българка" (трансформиращ преразказ върху трета част (от името на баба Илийца) 22 657 5.58
Иван Вазов - „Немили-недраги” - отговаря ли заветът на Странджата „Умри за България!” на неговия живот и смъртта му? 3 289 -
Съчинение разсъждение върху V-та глава от повестта "Немили-недраги" 10 335 5.73
Подробен преразказ от II глава (част) на "Една българка" от името на баба Илийца 23 899 5.35
Трансформиращ преразказ на тема: ,,Слънцето и Луната''-от името на Луната 3 271 -
Тежкият и нерадостен живот на хъшовете според II глава на повестта “Немили - недраги” 5 346 4.63