Търсене на Немили Недраги 3 глава трансформиращ преразказ от името на Странджата

Заглавие Прочити Оценка
"Немили недраги" - характеристика на Странджата 38 091 5.44
"Немили - недграги" - трансформираш преразказ от името на Македоски 24 405 4.58
Идеалите и стремежите на хъшовете, разкрити в речта на Странджата ("Немили-недраги") 11 393 5.00
Смъртта на Знаменосецът – Страдалческа и героична (Съчинение разсъждение върху V глава от „Немили-недраги”) 11 565 5.12
Трансформиращ преразказ на "Една българка" върху III част от името на баба Илийца 37 549 5.67
Немили - недраги - първа глава 12 767 4.82
Тежкият и нерадостен живот на хъшовете според I глава на повестта “Немили - недраги” 19 695 5.50
Немили- недраги 10-та глава 6 357 -
Сравнителна характеристика между образите на Македонски и Странджата в повестта "Немили-недраги" 9 063 5.20
"Една българка" (трансформиращ преразказ върху трета част (от името на баба Илийца) 22 922 5.58
Иван Вазов - „Немили-недраги” - отговаря ли заветът на Странджата „Умри за България!” на неговия живот и смъртта му? 3 531 -
Съчинение разсъждение върху V-та глава от повестта "Немили-недраги" 10 507 5.73
Подробен преразказ от II глава (част) на "Една българка" от името на баба Илийца 24 491 5.35
Трансформиращ преразказ на тема: ,,Слънцето и Луната''-от името на Луната 3 497 -
Тежкият и нерадостен живот на хъшовете според II глава на повестта “Немили - недраги” 5 695 4.63