Търсене на Немили Недраги 3 глава трансформиращ преразказ от името на Странджата

Заглавие Прочити Оценка
"Немили - недграги" - трансформираш преразказ от името на Македоски 23 995 4.58
"Немили недраги" - характеристика на Странджата 33 112 5.44
Идеалите и стремежите на хъшовете, разкрити в речта на Странджата ("Немили-недраги") 10 866 5.00
Смъртта на Знаменосецът – Страдалческа и героична (Съчинение разсъждение върху V глава от „Немили-недраги”) 11 287 5.12
Немили - недраги - първа глава 10 293 4.82
Трансформиращ преразказ на "Една българка" върху III част от името на баба Илийца 34 499 5.67
Тежкият и нерадостен живот на хъшовете според I глава на повестта “Немили - недраги” 19 060 5.50
Немили- недраги 10-та глава 5 510 -
Сравнителна характеристика между образите на Македонски и Странджата в повестта "Немили-недраги" 8 517 5.20
"Една българка" (трансформиращ преразказ върху трета част (от името на баба Илийца) 22 414 5.58
Иван Вазов - „Немили-недраги” - отговаря ли заветът на Странджата „Умри за България!” на неговия живот и смъртта му? 2 879 -
Съчинение разсъждение върху V-та глава от повестта "Немили-недраги" 10 210 5.73
Подробен преразказ от II глава (част) на "Една българка" от името на баба Илийца 23 306 5.35
Трансформиращ преразказ на тема: ,,Слънцето и Луната''-от името на Луната 2 989 -
Тежкият и нерадостен живот на хъшовете според II глава на повестта “Немили - недраги” 5 179 4.63