Търсене на Немили Недраги 3 глава трансформиращ преразказ от името на Странджата

Заглавие Прочити Оценка
"Немили - недграги" - трансформираш преразказ от името на Македоски 23 872 4.58
Идеалите и стремежите на хъшовете, разкрити в речта на Странджата ("Немили-недраги") 10 682 5.00
Смъртта на Знаменосецът – Страдалческа и героична (Съчинение разсъждение върху V глава от „Немили-недраги”) 11 190 5.12
"Немили недраги" - характеристика на Странджата 31 233 5.44
Немили - недраги - първа глава 9 780 4.82
Трансформиращ преразказ на "Една българка" върху III част от името на баба Илийца 32 152 5.67
Тежкият и нерадостен живот на хъшовете според I глава на повестта “Немили - недраги” 18 925 5.50
Немили- недраги 10-та глава 5 014 -
Сравнителна характеристика между образите на Македонски и Странджата в повестта "Немили-недраги" 8 270 5.20
"Една българка" (трансформиращ преразказ върху трета част (от името на баба Илийца) 22 212 5.58
Иван Вазов - „Немили-недраги” - отговаря ли заветът на Странджата „Умри за България!” на неговия живот и смъртта му? 2 791 -
Съчинение разсъждение върху V-та глава от повестта "Немили-недраги" 10 097 5.73
Подробен преразказ от II глава (част) на "Една българка" от името на баба Илийца 22 529 5.35
Трансформиращ преразказ на тема: ,,Слънцето и Луната''-от името на Луната 2 831 -
Тежкият и нерадостен живот на хъшовете според II глава на повестта “Немили - недраги” 5 055 4.63