Търсене на НА прощаване

Заглавие Прочити Оценка
Христо Ботев - "На прощаване" 6 189 -
"На прощаване" - анализ 5 767 -
"На прощаване" (съчинение разсъждение) 10 640 -
"На прощаване" 3 213 4.40
Уводи и тези - "Немили - недраги", "Една българка" 39 961 5.14
Трагичното величие в образа на Хектор 25 132 4.92
Тест - изходно ниво след седми клас 33 634 5.69
Темата за войната и мира, за любовта и за високата цена на щастието в Песен шеста на Илиада 18 468 4.80
Христо Ботев - живот и творчество по години 3 131 -
Теми за сьчинения разсьждения по литература за 7кл.-"Една бьлгарка" 13 667 4.18
Образци на Ботевата публицистика/"Смешен плач", "Политическа зима"/ 20 218 -
Мотивите, определящи пътя на бунтовника - съчинение разсъждение 8 560 3.90
За “раздвоята несносна “ в стихотворението “Две души” от П. К. Яворов - литературно съчинение (класна работа) 11 966 -
Подвигът и саможертвата на бунтовника в името на свободата 10 948 6.00
Обща характеристика на Ботевите творби 8 940 -