Търсене на НА прощаване

Заглавие Прочити Оценка
"На прощаване" - анализ 11 532 4.71
Христо Ботев - "На прощаване" 7 843 -
"На прощаване" (съчинение разсъждение) 11 973 -
"На прощаване" 3 823 4.40
Уводи и тези - "Немили - недраги", "Една българка" 45 598 5.14
Трагичното величие в образа на Хектор 27 236 4.92
Тест - изходно ниво след седми клас 36 001 5.69
Темата за войната и мира, за любовта и за високата цена на щастието в Песен шеста на Илиада 20 223 4.80
Христо Ботев - живот и творчество по години 4 401 -
Образци на Ботевата публицистика/"Смешен плач", "Политическа зима"/ 24 570 -
Теми за сьчинения разсьждения по литература за 7кл.-"Една бьлгарка" 14 820 4.18
За “раздвоята несносна “ в стихотворението “Две души” от П. К. Яворов - литературно съчинение (класна работа) 16 722 -
Обща характеристика на Ботевите творби 14 440 -
Мотивите, определящи пътя на бунтовника - съчинение разсъждение 9 692 3.90
Подвигът и саможертвата на бунтовника в името на свободата 13 453 6.00