Търсене на НА прощаване

Заглавие Прочити Оценка
Съчинение разсъждение на стихотворението "На прощаване" 9 613 2.56
Житейският избор на лирическият герой в стихотворението „На прощаване в 1868г” 8 699 -
Как разбирате смисала на стиха : "пътят е страшен, но славен" 15 954 5.41
Съчинение разсъждение върху "На прощаване - Христо Ботев" 10 942 5.82
Духовната красота на лирическия герой от поемата "На прощаване" 4 352 -
Живот и смърт в стихотворението „На прощаване” от Христо Ботев 4 181 -
"На прощаване" 26 705 5.25
„Като брата си ще станат - силно да любят и мразят“, Христо Ботев, "На прощаване" 5 880 -
"На прощаване" от Христо Ботев 6 104 5.20
Изборът на лирическия герой в стихотворението "На прощаване" от Христо Ботев 1 887 -
Христо Ботев - На Прощаване 2 639 6.00
Как Ботев описва в "На Прощаване" робството 3 451 4.38
Христо БотевВ - "На прощаване" - страшният и славен път на борбата 3 124 -
Как Ботев описва в "На Прощаване" робството 2 457 -
"На прощаване" - анализ 9 530 4.71