Търсене на Крадецът на праскови интерпретативно съчинение

Заглавие Прочити Оценка
Очарованието на първата любов в разказа “Ангелинка” на Елин Пелин(Съчинение разсъждение) 6 164 -
Съчинение разсъждение върху "На прощаване - Христо Ботев" 12 093 5.82
Прощаването на Хектор с Андромаха VІ-та песен от „Илиада” - Омир (Литературноинтерпретативно съчинение) 4 126 -
Съчинение разсъждение върху V-та глава от повестта "Немили-недраги" 10 894 5.73
"Как къде? Ами у дома!" - Съчинение разсъждение по V част на разказа "Една българка" от Иван Вазов 14 726 5.13
Съчинение разсъждение на стихотворението "На прощаване" 9 952 2.56
"На прощаване" (съчинение разсъждение) 11 138 -
Как Николчо става подобие на своите родители - съчинение разсъждение върху повестта "Мамино детенце" от Любен Каравелов 10 368 4.80
Софокъл - Антигона (въпроси и отговори) 16 987 -
Домът и спомените като смислов център в стихотворението „Да се завърнеш в бащината къща” Императивно съчинение 3 529 -
Образът на Нено и Неновица в I-ва и II-ра глава от повестта "Мамино детенце" - съчинение разсъждение 7 301 4.67
Моралната победа на баба Илийца в диалога с Хасан ага в I-ва част на разказа "Една българка" - съчинение разсъждение 7 183 3.86
Срещата с Ангелинка- истина или сън (съчинение разсъждение върху разказа “Ангелинка” от Елин Пелин ) 5 593 -
"Елате ни вижте" - Иван Вазов 18 203 -
"Пътят е страшен, но славен" (съчинение разсъждение) 4 240 -