Търсене на Крадецът на праскови интерпретативно съчинение

Заглавие Прочити Оценка
Пътят на Николчо към пълна нравствена деградация - съчинение разсъждение 5 638 5.75
Съчинение разсъждение върху "На прощаване - Христо Ботев" 13 687 5.82
Очарованието на първата любов в разказа “Ангелинка” на Елин Пелин(Съчинение разсъждение) 6 766 -
Прощаването на Хектор с Андромаха VІ-та песен от „Илиада” - Омир (Литературноинтерпретативно съчинение) 5 037 -
Софокъл - Антигона (въпроси и отговори) 20 825 -
Съчинение разсъждение върху V-та глава от повестта "Немили-недраги" 11 649 5.73
"На прощаване" (съчинение разсъждение) 12 073 -
Домът и спомените като смислов център в стихотворението „Да се завърнеш в бащината къща” Императивно съчинение 4 919 -
Съчинение разсъждение на стихотворението "На прощаване" 10 447 2.56
Как Николчо става подобие на своите родители - съчинение разсъждение върху повестта "Мамино детенце" от Любен Каравелов 10 874 4.80
Образът на Нено и Неновица в I-ва и II-ра глава от повестта "Мамино детенце" - съчинение разсъждение 8 333 4.67
Моралната победа на баба Илийца в диалога с Хасан ага в I-ва част на разказа "Една българка" - съчинение разсъждение 9 509 3.86
"Пътят е страшен, но славен" (съчинение разсъждение) 6 731 -
Трансформиращ преразказ 77 485 4.83
Срещата с Ангелинка- истина или сън (съчинение разсъждение върху разказа “Ангелинка” от Елин Пелин ) 6 127 -