Търсене на Крадецът на праскови интерпретативно съчинение

Заглавие Прочити Оценка
Съчинение разсъждение върху "На прощаване - Христо Ботев" 13 089 5.82
Очарованието на първата любов в разказа “Ангелинка” на Елин Пелин(Съчинение разсъждение) 6 442 -
"Как къде? Ами у дома!" - Съчинение разсъждение по V част на разказа "Една българка" от Иван Вазов 17 580 5.13
Прощаването на Хектор с Андромаха VІ-та песен от „Илиада” - Омир (Литературноинтерпретативно съчинение) 4 631 -
Съчинение разсъждение върху V-та глава от повестта "Немили-недраги" 11 252 5.73
Софокъл - Антигона (въпроси и отговори) 19 280 -
Съчинение разсъждение на стихотворението "На прощаване" 10 167 2.56
"На прощаване" (съчинение разсъждение) 11 639 -
Домът и спомените като смислов център в стихотворението „Да се завърнеш в бащината къща” Императивно съчинение 4 406 -
Как Николчо става подобие на своите родители - съчинение разсъждение върху повестта "Мамино детенце" от Любен Каравелов 10 595 4.80
Образът на Нено и Неновица в I-ва и II-ра глава от повестта "Мамино детенце" - съчинение разсъждение 7 745 4.67
Моралната победа на баба Илийца в диалога с Хасан ага в I-ва част на разказа "Една българка" - съчинение разсъждение 8 342 3.86
Срещата с Ангелинка- истина или сън (съчинение разсъждение върху разказа “Ангелинка” от Елин Пелин ) 5 819 -
"Пътят е страшен, но славен" (съчинение разсъждение) 5 744 -
"Елате ни вижте" - Иван Вазов 18 598 -