Търсене на Крадецът на праскови интерпретативно съчинение

Заглавие Прочити Оценка
Очарованието на първата любов в разказа “Ангелинка” на Елин Пелин(Съчинение разсъждение) 5 895 -
Съчинение разсъждение върху "На прощаване - Христо Ботев" 11 316 5.82
Прощаването на Хектор с Андромаха VІ-та песен от „Илиада” - Омир (Литературноинтерпретативно съчинение) 3 795 -
Съчинение разсъждение върху V-та глава от повестта "Немили-недраги" 10 616 5.73
Съчинение разсъждение на стихотворението "На прощаване" 9 781 2.56
"Как къде? Ами у дома!" - Съчинение разсъждение по V част на разказа "Една българка" от Иван Вазов 13 608 5.13
Как Николчо става подобие на своите родители - съчинение разсъждение върху повестта "Мамино детенце" от Любен Каравелов 10 161 4.80
"На прощаване" (съчинение разсъждение) 10 673 -
Домът и спомените като смислов център в стихотворението „Да се завърнеш в бащината къща” Императивно съчинение 2 897 -
Образът на Нено и Неновица в I-ва и II-ра глава от повестта "Мамино детенце" - съчинение разсъждение 6 958 4.67
Софокъл - Антигона (въпроси и отговори) 14 974 -
Срещата с Ангелинка- истина или сън (съчинение разсъждение върху разказа “Ангелинка” от Елин Пелин ) 5 410 -
Моралната победа на баба Илийца в диалога с Хасан ага в I-ва част на разказа "Една българка" - съчинение разсъждение 6 399 3.86
"Елате ни вижте" - Иван Вазов 17 681 -
"Необходимостта на момчето от идеал за добро, красиво и любов" - Съчинение разсъждение върху разказа “Ангелинка” от Елин Пелин 5 441 5.90