Търсене на Крадецът на праскови интерпретативно съчинение

Заглавие Прочити Оценка
Санчо Панса – реалист, който следва стъпките на мечтателя хуманист (ЛИС) 19 853 -
Смисълът на човешкия живот в Робинзон Крузо 6 061 -
Образът на Моканина / Нравствената красота на Петър Моканина ("По жицата") 30 659 5.95
"Първите впечатления при срещата с Новия свят" - съчинение разсъждение 11 344 5.38
Сблъсъкът между идеалите и мечтите на Дон Кихот и реалността в Испания (съчинение разсъждение) 10 423 -
Тези "Една българка" 22 360 -
''Невъзможната любов между Елисавета и полковника'' - Крадеца на праскови 3 405 -
Образът на Ахил, Омир - Илиада (ЛИС) 16 630 -
"На прощаване" (съчинение разсъждение) 73 340 5.49
Речта на Странджата в III-та глава - съчинение разсъждение ("Немили-недраги") 65 675 4.79
Свободата - избор и дълг на свободната човешка личност ("На Прощаване") 7 052 -
Разумът и безумието на Дон Кихот (съчинение расъждение) 48 893 5.06
"Немили-недраги" - Образът на българския хъш (съчинение разсъждение) 55 905 5.12
“Одата Опълченците на Шипка- поетичен паметник на безсмъртен подвиг” (съчинение разсъждение) 41 797 4.92
Смъртта на Странджата в V-та глава - съчинение разсъждение ("Немили-недраги") 45 250 5.13