Търсене на Йордан Йовков

Заглавие Прочити Оценка
"Съдбата или своя собствен избор следва Шибил в едноименния разказ на Йовков" (Литературно интерпретативно съчинение) 2 230 -
Йордан Йовков - автобиография 13 117 -
Йордан Йовков - „По жицата” - анализ 13 958 -
Хуманизмът в творчеството на Йордан Йовков 10 680 -
Другоселец - Йордан Йовков (текст) 6 878 -
Защо Моканина изрича своята благородна лъжа? (Интерпретативно съчинение - "По жицата" - Йордан Йовков) 11 838 5.43
Тестови задачи върху творчеството на Алеко Константинов и Йордан Йовков 4 324 6.00
Какво е за Гунчовото семейсто бялата лястовичка? ("По Жицата", Йордан Йовков) 5 302 -
Страданието и състраданието в разказа "По жицата" на Й.Йовков 14 772 4.57
Възторженият ценител на човешката красота - Йордан Йовков 4 430 -
Йордан Йовков "По жицата" (1927 г.) 9 364 5.86
"Защо Моканина изрича своята льжа"-Сьчинение разсьждение вьрху разказа "По жицата" от Йордан Йовков 21 891 4.73
Образът на Моканина / Нравствената красота на Петър Моканина ("По жицата") 24 676 5.95
Изненадва ли ни възклицанието на Моканина: "Боже, колко мъка има по тоя свят, боже!” (Анализ) 8 520 -
Човекът и природата (Йордан Радичков - "Нежната спирала") 21 160 5.41