Търсене на Йордан Йовков

Заглавие Прочити Оценка
"Съдбата или своя собствен избор следва Шибил в едноименния разказ на Йовков" (Литературно интерпретативно съчинение) 2 528 -
Йордан Йовков - автобиография 13 297 -
Йордан Йовков - „По жицата” - анализ 14 242 -
Хуманизмът в творчеството на Йордан Йовков 10 820 -
Другоселец - Йордан Йовков (текст) 6 975 -
Защо Моканина изрича своята благородна лъжа? (Интерпретативно съчинение - "По жицата" - Йордан Йовков) 12 028 5.43
Тестови задачи върху творчеството на Алеко Константинов и Йордан Йовков 4 486 6.00
Какво е за Гунчовото семейсто бялата лястовичка? ("По Жицата", Йордан Йовков) 5 469 -
Страданието и състраданието в разказа "По жицата" на Й.Йовков 14 936 4.57
Възторженият ценител на човешката красота - Йордан Йовков 4 570 -
Йордан Йовков "По жицата" (1927 г.) 9 524 5.86
"Защо Моканина изрича своята льжа"-Сьчинение разсьждение вьрху разказа "По жицата" от Йордан Йовков 22 171 4.73
Образът на Моканина / Нравствената красота на Петър Моканина ("По жицата") 25 547 5.95
Изненадва ли ни възклицанието на Моканина: "Боже, колко мъка има по тоя свят, боже!” (Анализ) 8 914 -
Човекът и природата (Йордан Радичков - "Нежната спирала") 21 382 5.41