Търсене на Илиада 24 песен преразказ

Заглавие Прочити Оценка
Тест върху поезията на Никола Вапцаров 12 829 6.00
Как разбирате смисала на стиха : "пътят е страшен, но славен" 15 283 5.41
Теми за сьчинения разсьждения по литература за 7кл-"На прощаване" 9 250 4.78
Преизказно наклонение 13 985 -
Автори и литературни произведения 3 923 -
Хектор - човекът воин 8 356 5.88
Художествени средства 1 част 11 235 -
Пътят на човека от робството към свободата в "Хайдути" от Хр.Ботев 12 595 -
Подвигът и саможертвата на бунтовника в името на свободата 2 040 -
Какво не трябва да допускаме при писането на съчинение разсъждение? 3 719 5.17
Съчинение разсъждение на стихотворението "На прощаване" 9 422 2.56
Немили-недраги 5 глава 9 978 4.82
Ахил – герой на гибелния гняв и топлата човечност 9 992 5.69
"По жътва" - Елин Пелин - Разказ за човешката надежда и мъка 6 597 5.33
Българският език - Иван Вазов (текст) 5 850 5.56