Търсене на Илиада 24 песен преразказ

Заглавие Прочити Оценка
Баташките дворове тревясали (народна песен) 2 634 -
2 глава - преразказ от името на баба Илийца 13 279 3.89
Изворът на белоногата (преразказ) 22 896 -
"Песен за човека" 4 027 -
"Немили - недграги" - трансформираш преразказ от името на Македоски 25 536 4.58
Ахил и Хектор-въплащение на Омировия идеал за човека 4 726 -
Подробен преразказ от II глава (част) на "Една българка" от името на баба Илийца 28 292 5.35
,,Немили-Недраги,, 1 глава Трансформиращ преразказ от името на Бръчков 15 576 5.64
Преразказ 6 879 3.50
"Една българка" (трансформиращ преразказ върху трета част (от името на баба Илийца) 24 682 5.58
С какви качества се разкриват образите на Ахил и Агамемнон чрез свадата помежду им 10 093 -
Радини вълнения- сбит преразказ- Под Игото - Иван Вазов 10 939 -
Преразказ на Христовия път 4 178 -
"По жътва" - сбит преразказ 12 809 4.64
"По жътва" - сбит преразказ 11 165 5.60