Търсене на Илиада 24 песен преразказ

Заглавие Прочити Оценка
Образът на Хектор (Илиада) 133 132 5.31
Никола Вапцаров - Песен за човека (анализ) 22 702 -
Бай Ганьо у Иречека (трансформиращ преразказ от името на проф. Иречек) 21 402 5.50
Трансформиращият преразказ 32 570 4.68
Руско е Рожен заптисал (народна песен) 3 997 -
Трансформиращ преразказ на Една българка от името на Баба Илийца (1 глава) 24 826 5.14
"Немили-Недраги" - 1 глава - трансформиращ преразказ от името на Бръчков 60 178 5.26
Косачи - сбит преразказ 24 275 -
Преразказ с елементи на разсъждение 16 293 5.29
Сравнителна характеристика между Ахил и Хектор (Илиада) 13 208 -
Обрасите на героите от "Илиада" 5 351 -
Щастливият принц (сбит преразказ) 29 587 -
Женската хубост в "Илиада" 2 606 -
Трансформиращ преразказ на "Вида" от името на Вида 16 194 -
Подробен преразказ на "По жицата" от името на Моканина 28 530 -