Търсене на Илиада 24 песен преразказ

Заглавие Прочити Оценка
Никола Вапцаров - Песен за човека (анализ) 13 766 -
Трансформиращият преразказ 28 571 4.68
Бай Ганьо у Иречека (трансформиращ преразказ от името на проф. Иречек) 16 527 5.50
Руско е Рожен заптисал (народна песен) 2 708 -
Образът на Хектор (Илиада) 103 324 5.31
Трансформиращ преразказ на Една българка от името на Баба Илийца (1 глава) 16 672 5.14
Преразказ с елементи на разсъждение 14 064 5.29
"Немили-Недраги" - 1 глава - трансформиращ преразказ от името на Бръчков 50 589 5.26
Косачи - сбит преразказ 17 862 -
Сравнителна характеристика между Ахил и Хектор (Илиада) 10 299 -
Обрасите на героите от "Илиада" 3 081 -
Женската хубост в "Илиада" 1 432 -
Щастливият принц (сбит преразказ) 26 403 -
Трансформиращ преразказ на "Вида" от името на Вида 9 625 -
Славеят на китайския император (подробен преразказ) 8 692 -