Търсене на Илиада 24 песен преразказ

Заглавие Прочити Оценка
Никола Вапцаров - Песен за човека (анализ) 14 137 -
Трансформиращият преразказ 28 880 4.68
Бай Ганьо у Иречека (трансформиращ преразказ от името на проф. Иречек) 16 752 5.50
Руско е Рожен заптисал (народна песен) 2 790 -
Образът на Хектор (Илиада) 106 362 5.31
Трансформиращ преразказ на Една българка от името на Баба Илийца (1 глава) 17 475 5.14
Преразказ с елементи на разсъждение 14 185 5.29
"Немили-Недраги" - 1 глава - трансформиращ преразказ от името на Бръчков 53 075 5.26
Косачи - сбит преразказ 18 873 -
Сравнителна характеристика между Ахил и Хектор (Илиада) 10 930 -
Обрасите на героите от "Илиада" 3 289 -
Женската хубост в "Илиада" 1 515 -
Щастливият принц (сбит преразказ) 26 684 -
Трансформиращ преразказ на "Вида" от името на Вида 10 047 -
Славеят на китайския император (подробен преразказ) 8 799 -