Търсене на Илиада 24 песен преразказ

Заглавие Прочити Оценка
Илиада - анализ на 1, 2, 6, 18 и 22 песен 215 196 5.20
Темата за войната и мира, за любовта и за високата цена на щастието в Песен шеста на Илиада 17 453 4.80
Образът на Ахил (Илиада) 141 452 5.37
Илиада - осемнадесета песен 2 838 -
Образът на Терсит в "Илиада" 20 118 -
Трансформиращ преразказ 67 917 4.83
Качествена характеристика на Ахил и Хектор в XXII песен на "Илиада" от Омир (Литературна интерпретация) 5 110 -
Темата за гнева според първа глава в поемата "Илиада" 5 001 -
"Немили-Недраги" (5 глава) - трансформиращ преразказ от името на Бръчков 92 398 5.74
Отношението на лирическия говорител към злодея, прероден в човек в "Песен за човека" от Никола Вапцаров 7 692 5.70
Прощаването на Хектор с Андромаха VІ-та песен от „Илиада” - Омир (Литературноинтерпретативно съчинение 21 065 -
Черна песен - анализ 2 192 -
Прощаването на Хектор с Андромаха VІ-та песен от „Илиада” - Омир (Литературноинтерпретативно съчинение) 3 181 -
Образът на Ахил, Омир - Илиада (ЛИС) 12 138 -
Гневът на Ахил-движеща сила в героичния свят на “Илиада” (план за лис) 12 921 -