Търсене на Илиада 24 песен преразказ

Заглавие Прочити Оценка
Илиада - анализ на 1, 2, 6, 18 и 22 песен 214 612 5.20
Темата за войната и мира, за любовта и за високата цена на щастието в Песен шеста на Илиада 17 439 4.80
Образът на Ахил (Илиада) 141 099 5.37
Илиада - осемнадесета песен 2 833 -
Образът на Терсит в "Илиада" 20 102 -
Трансформиращ преразказ 67 874 4.83
Качествена характеристика на Ахил и Хектор в XXII песен на "Илиада" от Омир (Литературна интерпретация) 5 086 -
Темата за гнева според първа глава в поемата "Илиада" 4 982 -
"Немили-Недраги" (5 глава) - трансформиращ преразказ от името на Бръчков 92 333 5.74
Отношението на лирическия говорител към злодея, прероден в човек в "Песен за човека" от Никола Вапцаров 7 691 5.70
Прощаването на Хектор с Андромаха VІ-та песен от „Илиада” - Омир (Литературноинтерпретативно съчинение 20 914 -
Черна песен - анализ 2 175 -
Прощаването на Хектор с Андромаха VІ-та песен от „Илиада” - Омир (Литературноинтерпретативно съчинение) 3 168 -
Образът на Ахил, Омир - Илиада (ЛИС) 12 077 -
Гневът на Ахил-движеща сила в героичния свят на “Илиада” (план за лис) 12 826 -