Търсене на Илиада 24 песен преразказ

Заглавие Прочити Оценка
Илиада - анализ на 1, 2, 6, 18 и 22 песен 190 546 5.20
Темата за войната и мира, за любовта и за високата цена на щастието в Песен шеста на Илиада 16 762 4.80
Образът на Ахил (Илиада) 133 754 5.37
Илиада - осемнадесета песен 2 503 -
Образът на Терсит в "Илиада" 14 784 -
Качествена характеристика на Ахил и Хектор в XXII песен на "Илиада" от Омир (Литературна интерпретация) 4 408 -
Трансформиращ преразказ 57 825 4.83
Темата за гнева според първа глава в поемата "Илиада" 3 058 -
"Немили-Недраги" (5 глава) - трансформиращ преразказ от името на Бръчков 83 833 5.74
Отношението на лирическия говорител към злодея, прероден в човек в "Песен за човека" от Никола Вапцаров 7 250 5.70
Прощаването на Хектор с Андромаха VІ-та песен от „Илиада” - Омир (Литературноинтерпретативно съчинение 17 210 -
Черна песен - анализ 891 -
Прощаването на Хектор с Андромаха VІ-та песен от „Илиада” - Омир (Литературноинтерпретативно съчинение) 2 862 -
Образът на Ахил, Омир - Илиада (ЛИС) 9 242 -
Гневът на Ахил-движеща сила в героичния свят на “Илиада” (план за лис) 10 099 -