Търсене на Илиада 24 песен преразказ

Заглавие Прочити Оценка
Илиада - анализ на 1, 2, 6, 18 и 22 песен 221 546 5.20
Темата за войната и мира, за любовта и за високата цена на щастието в Песен шеста на Илиада 18 003 4.80
Образът на Ахил (Илиада) 145 979 5.37
Илиада - осемнадесета песен 3 100 -
Трансформиращ преразказ 70 830 4.83
Образът на Терсит в "Илиада" 20 945 -
Качествена характеристика на Ахил и Хектор в XXII песен на "Илиада" от Омир (Литературна интерпретация) 5 724 -
"Немили-Недраги" (5 глава) - трансформиращ преразказ от името на Бръчков 102 661 5.74
Темата за гнева според първа глава в поемата "Илиада" 5 467 -
Отношението на лирическия говорител към злодея, прероден в човек в "Песен за човека" от Никола Вапцаров 8 126 5.70
Прощаването на Хектор с Андромаха VІ-та песен от „Илиада” - Омир (Литературноинтерпретативно съчинение 23 008 -
Черна песен - анализ 3 938 -
Прощаването на Хектор с Андромаха VІ-та песен от „Илиада” - Омир (Литературноинтерпретативно съчинение) 3 545 -
Образът на Ахил, Омир - Илиада (ЛИС) 13 591 -
Гневът на Ахил-движеща сила в героичния свят на “Илиада” (план за лис) 14 385 -