Търсене на Илиада 24 песен преразказ

Заглавие Прочити Оценка
Илиада - анализ на 1, 2, 6, 18 и 22 песен 219 659 5.20
Темата за войната и мира, за любовта и за високата цена на щастието в Песен шеста на Илиада 17 756 4.80
Образът на Ахил (Илиада) 144 641 5.37
Илиада - осемнадесета песен 2 915 -
Образът на Терсит в "Илиада" 20 449 -
Трансформиращ преразказ 68 966 4.83
Качествена характеристика на Ахил и Хектор в XXII песен на "Илиада" от Омир (Литературна интерпретация) 5 451 -
"Немили-Недраги" (5 глава) - трансформиращ преразказ от името на Бръчков 99 318 5.74
Темата за гнева според първа глава в поемата "Илиада" 5 217 -
Отношението на лирическия говорител към злодея, прероден в човек в "Песен за човека" от Никола Вапцаров 7 748 5.70
Прощаването на Хектор с Андромаха VІ-та песен от „Илиада” - Омир (Литературноинтерпретативно съчинение 22 388 -
Черна песен - анализ 2 355 -
Прощаването на Хектор с Андромаха VІ-та песен от „Илиада” - Омир (Литературноинтерпретативно съчинение) 3 342 -
Образът на Ахил, Омир - Илиада (ЛИС) 12 959 -
Гневът на Ахил-движеща сила в героичния свят на “Илиада” (план за лис) 13 921 -