Търсене на Илиада 24 песен преразказ

Заглавие Прочити Оценка
Илиада - анализ на 1, 2, 6, 18 и 22 песен 227 420 5.20
Темата за войната и мира, за любовта и за високата цена на щастието в Песен шеста на Илиада 18 191 4.80
Образът на Ахил (Илиада) 149 830 5.38
Илиада - осемнадесета песен 3 161 -
Трансформиращ преразказ 71 166 4.83
Образът на Терсит в "Илиада" 21 452 -
Качествена характеристика на Ахил и Хектор в XXII песен на "Илиада" от Омир (Литературна интерпретация) 5 926 -
"Немили-Недраги" (5 глава) - трансформиращ преразказ от името на Бръчков 103 403 5.74
Темата за гнева според първа глава в поемата "Илиада" 5 579 -
Отношението на лирическия говорител към злодея, прероден в човек в "Песен за човека" от Никола Вапцаров 8 176 5.70
Прощаването на Хектор с Андромаха VІ-та песен от „Илиада” - Омир (Литературноинтерпретативно съчинение 23 879 -
Черна песен - анализ 4 140 -
Прощаването на Хектор с Андромаха VІ-та песен от „Илиада” - Омир (Литературноинтерпретативно съчинение) 3 600 -
Образът на Ахил, Омир - Илиада (ЛИС) 14 066 -
Гневът на Ахил-движеща сила в героичния свят на “Илиада” (план за лис) 15 109 -