Търсене на Илиада 24 песен преразказ

Заглавие Прочити Оценка
Илиада - анализ на 1, 2, 6, 18 и 22 песен 255 851 5.21
Темата за войната и мира, за любовта и за високата цена на щастието в Песен шеста на Илиада 20 309 4.80
Образът на Ахил (Илиада) 178 809 5.38
Илиада - осемнадесета песен 4 396 -
Трансформиращ преразказ 77 484 4.83
"Немили-Недраги" (5 глава) - трансформиращ преразказ от името на Бръчков 126 339 5.74
Образът на Терсит в "Илиада" 25 822 -
Качествена характеристика на Ахил и Хектор в XXII песен на "Илиада" от Омир (Литературна интерпретация) 8 031 -
Темата за гнева според първа глава в поемата "Илиада" 8 042 -
Прощаването на Хектор с Андромаха VІ-та песен от „Илиада” - Омир (Литературноинтерпретативно съчинение 28 791 -
Отношението на лирическия говорител към злодея, прероден в човек в "Песен за човека" от Никола Вапцаров 9 395 5.70
Черна песен - анализ 7 246 -
Прощаването на Хектор с Андромаха VІ-та песен от „Илиада” - Омир (Литературноинтерпретативно съчинение) 5 036 -
Образът на Ахил, Омир - Илиада (ЛИС) 19 537 -
Гневът на Ахил-движеща сила в героичния свят на “Илиада” (план за лис) 22 204 -