Търсене на Илиада 24 песен подробен план

Заглавие Прочити Оценка
Никола Вапцаров - Песен за човека (анализ) 22 702 -
До моето първо либе - план конспект 28 773 -
Руско е Рожен заптисал (народна песен) 3 997 -
Обрасите на героите от "Илиада" 5 351 -
Спомен, реалност и блян в "Скрити вопли" от Димчо Дебелянов - План за интерпретативно съчинение 11 969 -
Сравнителна характеристика между Ахил и Хектор (Илиада) 13 208 -
Женската хубост в "Илиада" 2 606 -
План за преговор върху "Химичен състав на клетката" 5 033 -
Славеят на китайския император (подробен преразказ) 10 354 -
Илиада - тема, сюжет, композиция 25 550 5.55
Подробен преразказ на "По жицата" от името на Моканина 28 530 -
Подробен преразказ от II глава (част) на "Една българка" от името на баба Илийца 28 292 5.35
Изработване на план-тезис за интерпретативно съчинение 32 489 5.33
Хора и Богове в "Илиада" 23 778 -
На прощаване - план конспект 25 149 -