Търсене на Илиада 24 песен подробен план

Заглавие Прочити Оценка
Образът на Хектор (Илиада) 120 584 5.31
До моето първо либе - план конспект 26 525 -
Руско е Рожен заптисал (народна песен) 3 327 -
Обрасите на героите от "Илиада" 4 375 -
Спомен, реалност и блян в "Скрити вопли" от Димчо Дебелянов - План за интерпретативно съчинение 10 782 -
Сравнителна характеристика между Ахил и Хектор (Илиада) 12 266 -
Женската хубост в "Илиада" 2 070 -
План за преговор върху "Химичен състав на клетката" 3 946 -
Славеят на китайския император (подробен преразказ) 9 607 -
Илиада - тема, сюжет, композиция 22 104 5.55
Подробен преразказ от II глава (част) на "Една българка" от името на баба Илийца 25 377 5.35
Изработване на план-тезис за интерпретативно съчинение 29 581 5.33
Подробен преразказ на "По жицата" от името на Моканина 15 406 -
Хора и Богове в "Илиада" 20 033 -
На прощаване - план конспект 23 491 -