Търсене на Илиада 24 песен подробен план

Заглавие Прочити Оценка
Образът на Хектор (Илиада) 127 630 5.31
До моето първо либе - план конспект 27 693 -
Руско е Рожен заптисал (народна песен) 3 632 -
Обрасите на героите от "Илиада" 4 944 -
Спомен, реалност и блян в "Скрити вопли" от Димчо Дебелянов - План за интерпретативно съчинение 11 363 -
Сравнителна характеристика между Ахил и Хектор (Илиада) 12 820 -
Женската хубост в "Илиада" 2 364 -
План за преговор върху "Химичен състав на клетката" 4 460 -
Славеят на китайския император (подробен преразказ) 9 968 -
Илиада - тема, сюжет, композиция 23 514 5.55
Подробен преразказ от II глава (част) на "Една българка" от името на баба Илийца 26 879 5.35
Подробен преразказ на "По жицата" от името на Моканина 22 049 -
Изработване на план-тезис за интерпретативно съчинение 30 870 5.33
Хора и Богове в "Илиада" 22 380 -
На прощаване - план конспект 24 310 -