Търсене на Илиада 24 песен подробен план

Заглавие Прочити Оценка
Темата за войната и мира, за любовта и за високата цена на щастието в Песен шеста на Илиада 16 768 4.80
Илиада - анализ на 1, 2, 6, 18 и 22 песен 190 692 5.20
Гневът на Ахил-движеща сила в героичния свят на “Илиада” (план за лис) 10 130 -
Образът на Ахил (Илиада) 133 784 5.37
Илиада - осемнадесета песен 2 509 -
Образът на Терсит в "Илиада" 14 826 -
Качествена характеристика на Ахил и Хектор в XXII песен на "Илиада" от Омир (Литературна интерпретация) 4 410 -
Темата за гнева според първа глава в поемата "Илиада" 3 059 -
Бизнес план 2 155 -
Отношението на лирическия говорител към злодея, прероден в човек в "Песен за човека" от Никола Вапцаров 7 255 5.70
Прощаването на Хектор с Андромаха VІ-та песен от „Илиада” - Омир (Литературноинтерпретативно съчинение 17 218 -
Черна песен - анализ 893 -
Прощаването на Хектор с Андромаха VІ-та песен от „Илиада” - Омир (Литературноинтерпретативно съчинение) 2 865 -
Образът на Ахил, Омир - Илиада (ЛИС) 9 259 -
Никола Вапцаров - Песен за човека (анализ) 10 905 -