Търсене на Илиада 24 песен подробен план

Заглавие Прочити Оценка
Илиада - анализ на 1, 2, 6, 18 и 22 песен 227 606 5.21
Темата за войната и мира, за любовта и за високата цена на щастието в Песен шеста на Илиада 18 196 4.80
Гневът на Ахил-движеща сила в героичния свят на “Илиада” (план за лис) 15 138 -
Образът на Ахил (Илиада) 149 976 5.38
Илиада - осемнадесета песен 3 165 -
Образът на Терсит в "Илиада" 21 472 -
Качествена характеристика на Ахил и Хектор в XXII песен на "Илиада" от Омир (Литературна интерпретация) 5 932 -
Темата за гнева според първа глава в поемата "Илиада" 5 584 -
Бизнес план 2 767 -
Отношението на лирическия говорител към злодея, прероден в човек в "Песен за човека" от Никола Вапцаров 8 180 5.70
Прощаването на Хектор с Андромаха VІ-та песен от „Илиада” - Омир (Литературноинтерпретативно съчинение 23 915 -
Черна песен - анализ 4 142 -
Прощаването на Хектор с Андромаха VІ-та песен от „Илиада” - Омир (Литературноинтерпретативно съчинение) 3 601 -
Образът на Ахил, Омир - Илиада (ЛИС) 14 093 -
Никола Вапцаров - Песен за човека (анализ) 18 151 -