Търсене на Илиада 24 песен подробен план

Заглавие Прочити Оценка
Илиада - анализ на 1, 2, 6, 18 и 22 песен 238 779 5.21
Темата за войната и мира, за любовта и за високата цена на щастието в Песен шеста на Илиада 18 864 4.80
Гневът на Ахил-движеща сила в героичния свят на “Илиада” (план за лис) 16 914 -
Образът на Ахил (Илиада) 160 706 5.38
Илиада - осемнадесета песен 3 522 -
Образът на Терсит в "Илиада" 23 263 -
Качествена характеристика на Ахил и Хектор в XXII песен на "Илиада" от Омир (Литературна интерпретация) 6 654 -
Темата за гнева според първа глава в поемата "Илиада" 6 499 -
Бизнес план 3 056 -
Отношението на лирическия говорител към злодея, прероден в човек в "Песен за човека" от Никола Вапцаров 8 575 5.70
Прощаването на Хектор с Андромаха VІ-та песен от „Илиада” - Омир (Литературноинтерпретативно съчинение 26 148 -
Черна песен - анализ 5 237 -
Прощаването на Хектор с Андромаха VІ-та песен от „Илиада” - Омир (Литературноинтерпретативно съчинение) 3 977 -
Образът на Ахил, Омир - Илиада (ЛИС) 16 160 -
Никола Вапцаров - Песен за човека (анализ) 21 020 -