Търсене на Илиада 24 песен подробен план

Заглавие Прочити Оценка
Илиада - анализ на 1, 2, 6, 18 и 22 песен 214 618 5.20
Темата за войната и мира, за любовта и за високата цена на щастието в Песен шеста на Илиада 17 439 4.80
Гневът на Ахил-движеща сила в героичния свят на “Илиада” (план за лис) 12 827 -
Образът на Ахил (Илиада) 141 111 5.37
Илиада - осемнадесета песен 2 835 -
Образът на Терсит в "Илиада" 20 103 -
Качествена характеристика на Ахил и Хектор в XXII песен на "Илиада" от Омир (Литературна интерпретация) 5 087 -
Темата за гнева според първа глава в поемата "Илиада" 4 983 -
Бизнес план 2 442 -
Отношението на лирическия говорител към злодея, прероден в човек в "Песен за човека" от Никола Вапцаров 7 691 5.70
Прощаването на Хектор с Андромаха VІ-та песен от „Илиада” - Омир (Литературноинтерпретативно съчинение 20 916 -
Черна песен - анализ 2 175 -
Прощаването на Хектор с Андромаха VІ-та песен от „Илиада” - Омир (Литературноинтерпретативно съчинение) 3 168 -
Образът на Ахил, Омир - Илиада (ЛИС) 12 080 -
Никола Вапцаров - Песен за човека (анализ) 13 756 -