Търсене на Илиада 24 песен подробен план

Заглавие Прочити Оценка
Илиада - анализ на 1, 2, 6, 18 и 22 песен 255 584 5.21
Темата за войната и мира, за любовта и за високата цена на щастието в Песен шеста на Илиада 20 223 4.80
Гневът на Ахил-движеща сила в героичния свят на “Илиада” (план за лис) 22 058 -
Образът на Ахил (Илиада) 178 587 5.38
Илиада - осемнадесета песен 4 275 -
Образът на Терсит в "Илиада" 25 697 -
Качествена характеристика на Ахил и Хектор в XXII песен на "Илиада" от Омир (Литературна интерпретация) 7 961 -
Темата за гнева според първа глава в поемата "Илиада" 7 962 -
Бизнес план 3 630 -
Прощаването на Хектор с Андромаха VІ-та песен от „Илиада” - Омир (Литературноинтерпретативно съчинение 28 645 -
Отношението на лирическия говорител към злодея, прероден в човек в "Песен за човека" от Никола Вапцаров 9 316 5.70
Черна песен - анализ 7 165 -
Прощаването на Хектор с Андромаха VІ-та песен от „Илиада” - Омир (Литературноинтерпретативно съчинение) 4 945 -
Образът на Ахил, Омир - Илиада (ЛИС) 19 445 -
Образът на Хектор (Илиада) 135 542 5.31