Търсене на Илиада 24 песен подробен план

Заглавие Прочити Оценка
Илиада - анализ на 1, 2, 6, 18 и 22 песен 219 842 5.20
Темата за войната и мира, за любовта и за високата цена на щастието в Песен шеста на Илиада 17 769 4.80
Гневът на Ахил-движеща сила в героичния свят на “Илиада” (план за лис) 13 970 -
Образът на Ахил (Илиада) 144 859 5.37
Илиада - осемнадесета песен 2 924 -
Образът на Терсит в "Илиада" 20 470 -
Качествена характеристика на Ахил и Хектор в XXII песен на "Илиада" от Омир (Литературна интерпретация) 5 467 -
Темата за гнева според първа глава в поемата "Илиада" 5 229 -
Бизнес план 2 525 -
Отношението на лирическия говорител към злодея, прероден в човек в "Песен за човека" от Никола Вапцаров 7 754 5.70
Прощаването на Хектор с Андромаха VІ-та песен от „Илиада” - Омир (Литературноинтерпретативно съчинение 22 479 -
Черна песен - анализ 2 387 -
Прощаването на Хектор с Андромаха VІ-та песен от „Илиада” - Омир (Литературноинтерпретативно съчинение) 3 349 -
Образът на Ахил, Омир - Илиада (ЛИС) 13 026 -
Никола Вапцаров - Песен за човека (анализ) 14 137 -