Търсене на Илиада есе

Заглавие Прочити Оценка
Илиада - анализ на 1, 2, 6, 18 и 22 песен 255 772 5.21
Образът на Ахил (Илиада) 178 744 5.38
Темата за гнева според първа глава в поемата "Илиада" 8 023 -
Образът на Ахил, Омир - Илиада (ЛИС) 19 513 -
Гневът на Ахил-движеща сила в героичния свят на “Илиада” (план за лис) 22 172 -
Образът на Хектор (Илиада) 135 715 5.31
Илиада - осемнадесета песен 4 365 -
Темата за войната и мира, за любовта и за високата цена на щастието в Песен шеста на Илиада 20 289 4.80
Образът на Терсит в "Илиада" 25 778 -
Обрасите на героите от "Илиада" 5 528 -
Сравнителна характеристика между Ахил и Хектор (Илиада) 13 507 -
Женската хубост в "Илиада" 2 764 -
Качествена характеристика на Ахил и Хектор в XXII песен на "Илиада" от Омир (Литературна интерпретация) 8 013 -
Илиада - тема, сюжет, композиция 26 541 5.55
Прощаването на Хектор с Андромаха VІ-та песен от „Илиада” - Омир (Литературноинтерпретативно съчинение 28 756 -