Търсене на Илиада есе

Заглавие Прочити Оценка
Илиада - анализ на 1, 2, 6, 18 и 22 песен 221 091 5.20
Образът на Ахил (Илиада) 145 699 5.37
Темата за гнева според първа глава в поемата "Илиада" 5 402 -
Образът на Ахил, Омир - Илиада (ЛИС) 13 450 -
Гневът на Ахил-движеща сила в героичния свят на “Илиада” (план за лис) 14 282 -
Илиада - осемнадесета песен 3 039 -
Образът на Хектор (Илиада) 107 184 5.31
Темата за войната и мира, за любовта и за високата цена на щастието в Песен шеста на Илиада 17 921 4.80
Образът на Терсит в "Илиада" 20 791 -
Обрасите на героите от "Илиада" 3 511 -
Женската хубост в "Илиада" 1 618 -
Сравнителна характеристика между Ахил и Хектор (Илиада) 11 193 -
Качествена характеристика на Ахил и Хектор в XXII песен на "Илиада" от Омир (Литературна интерпретация) 5 637 -
Илиада - тема, сюжет, композиция 19 614 5.55
Прощаването на Хектор с Андромаха VІ-та песен от „Илиада” - Омир (Литературноинтерпретативно съчинение 22 845 -