Търсене на Илиада есе

Заглавие Прочити Оценка
Илиада - анализ на 1, 2, 6, 18 и 22 песен 253 579 5.21
Образът на Ахил (Илиада) 176 277 5.38
Темата за гнева според първа глава в поемата "Илиада" 7 731 -
Образът на Ахил, Омир - Илиада (ЛИС) 19 006 -
Гневът на Ахил-движеща сила в героичния свят на “Илиада” (план за лис) 21 245 -
Илиада - осемнадесета песен 4 158 -
Образът на Хектор (Илиада) 133 132 5.31
Темата за войната и мира, за любовта и за високата цена на щастието в Песен шеста на Илиада 19 998 4.80
Образът на Терсит в "Илиада" 25 288 -
Обрасите на героите от "Илиада" 5 351 -
Сравнителна характеристика между Ахил и Хектор (Илиада) 13 208 -
Женската хубост в "Илиада" 2 606 -
Качествена характеристика на Ахил и Хектор в XXII песен на "Илиада" от Омир (Литературна интерпретация) 7 765 -
Илиада - тема, сюжет, композиция 25 550 5.55
Прощаването на Хектор с Андромаха VІ-та песен от „Илиада” - Омир (Литературноинтерпретативно съчинение 28 392 -