Търсене на Илиада есе

Заглавие Прочити Оценка
Илиада - анализ на 1, 2, 6, 18 и 22 песен 190 693 5.20
Образът на Ахил (Илиада) 133 785 5.37
Темата за гнева според първа глава в поемата "Илиада" 3 059 -
Образът на Ахил, Омир - Илиада (ЛИС) 9 259 -
Гневът на Ахил-движеща сила в героичния свят на “Илиада” (план за лис) 10 130 -
Илиада - осемнадесета песен 2 509 -
Темата за войната и мира, за любовта и за високата цена на щастието в Песен шеста на Илиада 16 768 4.80
Обрасите на героите от "Илиада" 2 373 -
Женската хубост в "Илиада" 1 185 -
Образът на Терсит в "Илиада" 14 827 -
Образът на Хектор (Илиада) 94 841 5.31
Сравнителна характеристика между Ахил и Хектор (Илиада) 8 568 -
Качествена характеристика на Ахил и Хектор в XXII песен на "Илиада" от Омир (Литературна интерпретация) 4 410 -
Илиада - тема, сюжет, композиция 17 648 5.55
Прощаването на Хектор с Андромаха VІ-та песен от „Илиада” - Омир (Литературноинтерпретативно съчинение 17 218 -