Търсене на Илиада есе

Заглавие Прочити Оценка
Илиада - анализ на 1, 2, 6, 18 и 22 песен 255 592 5.21
Образът на Ахил (Илиада) 178 592 5.38
Темата за гнева според първа глава в поемата "Илиада" 7 963 -
Образът на Ахил, Омир - Илиада (ЛИС) 19 447 -
Гневът на Ахил-движеща сила в героичния свят на “Илиада” (план за лис) 22 059 -
Образът на Хектор (Илиада) 135 545 5.31
Илиада - осемнадесета песен 4 278 -
Темата за войната и мира, за любовта и за високата цена на щастието в Песен шеста на Илиада 20 226 4.80
Образът на Терсит в "Илиада" 25 700 -
Обрасите на героите от "Илиада" 5 496 -
Сравнителна характеристика между Ахил и Хектор (Илиада) 13 411 -
Женската хубост в "Илиада" 2 708 -
Качествена характеристика на Ахил и Хектор в XXII песен на "Илиада" от Омир (Литературна интерпретация) 7 964 -
Илиада - тема, сюжет, композиция 26 455 5.55
Прощаването на Хектор с Андромаха VІ-та песен от „Илиада” - Омир (Литературноинтерпретативно съчинение 28 647 -