Търсене на Илиада есе

Заглавие Прочити Оценка
Илиада - анализ на 1, 2, 6, 18 и 22 песен 182 032 5.20
Образът на Ахил (Илиада) 130 936 5.37
Темата за гнева според първа глава в поемата "Илиада" 2 691 -
Образът на Ахил, Омир - Илиада (ЛИС) 7 323 -
Гневът на Ахил-движеща сила в героичния свят на “Илиада” (план за лис) 8 253 -
Илиада - осемнадесета песен 2 295 -
Темата за войната и мира, за любовта и за високата цена на щастието в Песен шеста на Илиада 16 420 4.80
Обрасите на героите от "Илиада" 2 129 -
Женската хубост в "Илиада" 1 085 -
Образът на Терсит в "Илиада" 12 686 -
Образът на Хектор (Илиада) 92 126 5.31
Сравнителна характеристика между Ахил и Хектор (Илиада) 7 665 -
Качествена характеристика на Ахил и Хектор в XXII песен на "Илиада" от Омир (Литературна интерпретация) 3 972 -
Илиада - тема, сюжет, композиция 17 139 5.50
Прощаването на Хектор с Андромаха VІ-та песен от „Илиада” - Омир (Литературноинтерпретативно съчинение 14 335 -