Търсене на Илиада есе

Заглавие Прочити Оценка
Илиада - анализ на 1, 2, 6, 18 и 22 песен 246 855 5.21
Образът на Ахил (Илиада) 169 948 5.38
Темата за гнева според първа глава в поемата "Илиада" 7 213 -
Образът на Ахил, Омир - Илиада (ЛИС) 17 707 -
Гневът на Ахил-движеща сила в героичния свят на “Илиада” (план за лис) 18 824 -
Илиада - осемнадесета песен 3 862 -
Образът на Хектор (Илиада) 127 619 5.31
Темата за войната и мира, за любовта и за високата цена на щастието в Песен шеста на Илиада 19 529 4.80
Образът на Терсит в "Илиада" 24 295 -
Обрасите на героите от "Илиада" 4 944 -
Сравнителна характеристика между Ахил и Хектор (Илиада) 12 820 -
Женската хубост в "Илиада" 2 364 -
Качествена характеристика на Ахил и Хектор в XXII песен на "Илиада" от Омир (Литературна интерпретация) 7 259 -
Илиада - тема, сюжет, композиция 23 513 5.55
Прощаването на Хектор с Андромаха VІ-та песен от „Илиада” - Омир (Литературноинтерпретативно съчинение 27 540 -