Търсене на Илиада есе

Заглавие Прочити Оценка
Илиада - анализ на 1, 2, 6, 18 и 22 песен 218 187 5.20
Образът на Ахил (Илиада) 143 653 5.37
Темата за гнева според първа глава в поемата "Илиада" 5 130 -
Образът на Ахил, Омир - Илиада (ЛИС) 12 580 -
Гневът на Ахил-движеща сила в героичния свят на “Илиада” (план за лис) 13 486 -
Илиада - осемнадесета песен 2 884 -
Образът на Хектор (Илиада) 105 348 5.31
Темата за войната и мира, за любовта и за високата цена на щастието в Песен шеста на Илиада 17 616 4.80
Образът на Терсит в "Илиада" 20 328 -
Обрасите на героите от "Илиада" 3 177 -
Женската хубост в "Илиада" 1 478 -
Сравнителна характеристика между Ахил и Хектор (Илиада) 10 696 -
Качествена характеристика на Ахил и Хектор в XXII песен на "Илиада" от Омир (Литературна интерпретация) 5 283 -
Илиада - тема, сюжет, композиция 19 035 5.55
Прощаването на Хектор с Андромаха VІ-та песен от „Илиада” - Омир (Литературноинтерпретативно съчинение 21 936 -