Търсене на Илиада есе

Заглавие Прочити Оценка
Илиада - анализ на 1, 2, 6, 18 и 22 песен 238 776 5.21
Образът на Ахил (Илиада) 160 705 5.38
Темата за гнева според първа глава в поемата "Илиада" 6 499 -
Образът на Ахил, Омир - Илиада (ЛИС) 16 160 -
Гневът на Ахил-движеща сила в героичния свят на “Илиада” (план за лис) 16 912 -
Илиада - осемнадесета песен 3 522 -
Образът на Хектор (Илиада) 120 584 5.31
Темата за войната и мира, за любовта и за високата цена на щастието в Песен шеста на Илиада 18 864 4.80
Образът на Терсит в "Илиада" 23 263 -
Обрасите на героите от "Илиада" 4 374 -
Сравнителна характеристика между Ахил и Хектор (Илиада) 12 266 -
Женската хубост в "Илиада" 2 069 -
Качествена характеристика на Ахил и Хектор в XXII песен на "Илиада" от Омир (Литературна интерпретация) 6 654 -
Илиада - тема, сюжет, композиция 22 103 5.55
Прощаването на Хектор с Андромаха VІ-та песен от „Илиада” - Омир (Литературноинтерпретативно съчинение 26 148 -