Търсене на Илиада есе

Заглавие Прочити Оценка
Илиада - анализ на 1, 2, 6, 18 и 22 песен 228 332 5.21
Образът на Ахил (Илиада) 150 776 5.38
Темата за гнева според първа глава в поемата "Илиада" 5 608 -
Образът на Ахил, Омир - Илиада (ЛИС) 14 274 -
Гневът на Ахил-движеща сила в героичния свят на “Илиада” (план за лис) 15 310 -
Илиада - осемнадесета песен 3 172 -
Образът на Хектор (Илиада) 111 878 5.31
Темата за войната и мира, за любовта и за високата цена на щастието в Песен шеста на Илиада 18 230 4.80
Образът на Терсит в "Илиада" 21 599 -
Обрасите на героите от "Илиада" 3 753 -
Женската хубост в "Илиада" 1 727 -
Сравнителна характеристика между Ахил и Хектор (Илиада) 11 568 -
Качествена характеристика на Ахил и Хектор в XXII песен на "Илиада" от Омир (Литературна интерпретация) 5 966 -
Илиада - тема, сюжет, композиция 20 328 5.55
Прощаването на Хектор с Андромаха VІ-та песен от „Илиада” - Омир (Литературноинтерпретативно съчинение 24 094 -