Търсене на Изворът на белоногата сбит преразказ

Заглавие Прочити Оценка
"Образът на Гергана – въплъщение на народния идеал" – литературно интерпретативно съчинение (“Изворът на Белоногата”) 52 080 4.28
Изворът на Белоногата (текст) 23 002 -
Образът на Гергана - "Изворът на Белоногата" 6 155 -
Образа на Гергана в "Изворът на белоногата" 20 574 4.89
Образът на Гергана в "Изворът на Белоногата" 7 127 -
Щастливият принц (сбит преразказ) 26 400 -
"Изворът на Белоногата " - отношенията между Гергана и везира (коментар) 6 045 -
Косачи - сбит преразказ 17 829 -
Изворът на белоногата (преразказ) 9 602 -
Сбит преразказ на ІІІ глава от повестта "Немили-недраги" 9 200 -
Трансформиращ преразказ 67 888 4.83
"Немили-Недраги" (5 глава) - трансформиращ преразказ от името на Бръчков 92 367 5.74
“ИЗВОРЪТ НА БЕЛОНОГАТА” Пенчо Славейков 2 734 -
"По жътва" - сбит преразказ 80 496 5.13
Преразказ с елементи на разсъждение 14 064 5.29