Търсене на Изворът на белоногата сбит преразказ

Заглавие Прочити Оценка
"Образът на Гергана – въплъщение на народния идеал" – литературно интерпретативно съчинение (“Изворът на Белоногата”) 52 926 4.28
Образът на Гергана - "Изворът на Белоногата" 8 697 -
Изворът на Белоногата (текст) 23 243 -
Образа на Гергана в "Изворът на белоногата" 21 573 4.89
Образът на Гергана в "Изворът на Белоногата" 9 188 -
Щастливият принц (сбит преразказ) 27 122 -
"Изворът на Белоногата " - отношенията между Гергана и везира (коментар) 9 463 -
Косачи - сбит преразказ 19 527 -
Изворът на белоногата (преразказ) 12 992 -
Сбит преразказ на ІІІ глава от повестта "Немили-недраги" 10 869 -
Трансформиращ преразказ 70 691 4.83
"Немили-Недраги" (5 глава) - трансформиращ преразказ от името на Бръчков 102 039 5.74
"По жътва" - сбит преразказ 84 664 5.13
“ИЗВОРЪТ НА БЕЛОНОГАТА” Пенчо Славейков 3 442 -
Преразказ с елементи на разсъждение 14 528 5.29