Търсене на ИВАН ВАЗОВ

Заглавие Прочити Оценка
Смисълът на заглавието Немили-недраги и съдържанието на понятието “хъш” 7 118 -
Качествата на баба Илийца, разкрити в епизода на брега на Искъра - съчинение разсъждение 9 382 5.44
Ренесанс. Култура и литература на Ренесанса. 16 925 3.80
"Немили-недраги" (съчинение разсъждение). Как живеят хъшовете в чуждия град. 15 136 5.37
Какъв е смисълът на думите: "България цяла сега нази гледа!" 24 281 -
Защо речта на Странджата облагородява и възвисява хъшовете 4 427 5.67
Главна и малка буква 22 466 -
Съчинение разсъждение върху V-та глава от повестта "Немили-недраги" 10 273 5.73
Немили-недраги съчинение разсъждение 8 615 5.30
„Да направя това добро ... клетнику”- съчинение разсъждение 9 746 -
Странджата 2 219 -
Моралната победа на баба Илийца в диалога с Хасан ага в I-ва част на разказа "Една българка" - съчинение разсъждение 5 372 3.86
Тема: Македонски преминава Дунава 6 596 4.79
Една българка - съчинение разсъждение 15 556 5.29
Тест - 7 клас - литература 13 354 5.14