Търсене на ИВАН ВАЗОВ

Заглавие Прочити Оценка
Двете страни на живота на хъшовете 3 742 4.13
Силата на речта на Странджата - съчинение разсъждение върху 3 глава от повестта 14 053 -
Хъшовете между несретата и героизма (Немили-недраги, първа глава) 28 771 5.10
Призванието на жената – вчера, днес и утре (есе) 7 204 -
Обикновеното и необикновеното у баба Илийца (Една българка) 2 801 -
Теза по темата "Дългът срещу егуизма" ("Една българка") 2 045 -
''Немили-Недраги" - трансформиращ преразказ от името на Бръчков на (5 глава) 14 273 -
България при цар Иван Александър (1331-1371) 7 240 5.54
Опълченците на Шипка (композиция) 8 106 -
Трансформиращ преразказ на Една българка от името на Баба Илийца (1 глава) 18 523 5.14
Теми, идеи и образи в поетическото творчество на Ботев, Вазов, Пенчо Славейков, Яворов, Дебелянов. 6 653 5.36
"Немили-недраги"- Тези 4 560 -
Речта на Странджата в III-та глава - съчинение разсъждение ("Немили-недраги") 59 935 4.79
Смъртта на Странджата в V-та глава - съчинение разсъждение ("Немили-недраги") 43 091 5.13
Изработване на план-тезис за интерпретативно съчинение 28 196 5.33