Търсене на ИВАН ВАЗОВ

Заглавие Прочити Оценка
С какво вълнува подвигът на опълченците в одата „Опълченците на Шипка” Съчинение разсъждение 17 345 5.68
Авторовите чувства, разкрити в уводната част на одата "Опълченците на Шипка" 11 711 5.23
"Немили-Недраги" - 1 глава - трансформиращ преразказ от името на Бръчков 53 391 5.26
"И мойте песни все ще се четат" 4 268 -
"Македонски преминава Дунава" - съчинение разсъждение ("Немили-недраги") 21 954 4.63
Тези ,,Немили-недраги'' 5 059 -
"Една българка" (Иван Вазов) 2 824 -
Хъшовете – мъченици и герои на българската свобода 25 711 5.41
"Дядо Йоцо гледа "- кратък анализ 17 265 -
Тежкият и нерадостен живот на хъшовете според I глава на повестта “Немили - недраги” 7 595 4.83
Защо речта на Странджата облагородява и възвисява хъшовете? 3 666 5.83
Тежкият и нерадостен живот на хъшовете според I глава на повестта “Немили - недраги” 19 177 5.50
Идеалите и стремежите на хъшовете, разкрити в пламенното слово на Сранджата 5 632 5.82
Преразказ с елемент на разсъждения на "Една българка" 3 090 -
Тези "Една българка" 5 383 -