Търсене на ИВАН ВАЗОВ

Заглавие Прочити Оценка
Иван Вазов (биография) 14 740 5.00
Таблица с произведения на Иван Вазов: Година на публикуване и място на написване 1 964 -
Биография на Иван Вазов 2 492 -
Българският език - Иван Вазов (текст) 6 000 5.56
Увод за "Българският език" от Иван Вазов 2 348 -
"Елате ни вижте" - Иван Вазов 16 816 -
Българският език - Иван Вазов (анализ) 10 371 -
Иван Вазов - Опълченците на Шипка (анализ) 13 368 -
Какви чувства и мисли вълнуват Иван Вазов в лирическия увод на одата "Опълченците на Шипка" 6 643 -
Автобиография на Иван Вазов 2 507 4.80
Житейските позиции,разкрити в трети епизод на разказа "Една бьлгарка" от Иван Вазов-Сьчинение разсьждение вьрху разказа "Една бьлгарка" от Иван Вазов 7 653 5.50
Иван Вазов - „Българският език” 4 033 -
Една Българка - Иван Вазов (тест) 11 900 5.11
Една Българка - Иван Вазов 8 458 3.89
ИВАН ВАЗОВ ( 1850-1921) 2 213 -