Търсене на ИВАН ВАЗОВ

Заглавие Прочити Оценка
Иван Вазов (биография) 14 742 5.00
Таблица с произведения на Иван Вазов: Година на публикуване и място на написване 1 970 -
Биография на Иван Вазов 2 496 -
Българският език - Иван Вазов (текст) 6 000 5.56
Увод за "Българският език" от Иван Вазов 2 350 -
"Елате ни вижте" - Иван Вазов 16 829 -
Българският език - Иван Вазов (анализ) 10 388 -
Иван Вазов - Опълченците на Шипка (анализ) 13 401 -
Какви чувства и мисли вълнуват Иван Вазов в лирическия увод на одата "Опълченците на Шипка" 6 666 -
Автобиография на Иван Вазов 2 509 4.80
Житейските позиции,разкрити в трети епизод на разказа "Една бьлгарка" от Иван Вазов-Сьчинение разсьждение вьрху разказа "Една бьлгарка" от Иван Вазов 7 653 5.50
Иван Вазов - „Българският език” 4 035 -
Една Българка - Иван Вазов (тест) 11 905 5.11
Една Българка - Иван Вазов 8 461 3.89
ИВАН ВАЗОВ ( 1850-1921) 2 217 -