Търсене на Една българкa 5 глава трансформиращ преразказ

Заглавие Прочити Оценка
"По жътва" - сбит преразказ 86 809 5.13
Речта на Странджата в III-та глава - съчинение разсъждение ("Немили-недраги") 62 652 4.79
Немили-недраги 5 глава 10 690 4.82
Немили-недраги (съчинение разсъждение на 10 глава) 33 008 5.65
"Немили - недграги" - трансформираш преразказ от името на Македоски 24 448 4.58
Смъртта на Странджата в V-та глава - съчинение разсъждение ("Немили-недраги") 44 216 5.13
Българи глава вдигнаха (народна песен) 3 616 -
Теми за сьчинения разсьждения по литература за 7кл.-"Една бьлгарка" 13 601 4.18
Житейските позиции,разкрити в трети епизод на разказа "Една бьлгарка" от Иван Вазов-Сьчинение разсьждение вьрху разказа "Една бьлгарка" от Иван Вазов 7 946 5.50
Тежкият и нерадостен живот на хъшовете според I глава на повестта “Немили - недраги” 19 793 5.50
Немили - недраги - първа глава 12 899 4.82
Преразказ 5 597 3.50
Съчинение разсъждение на "Немили-недраги" 1-2 глава 21 528 -
Изворът на белоногата (преразказ) 14 127 -
Тежкият и нерадостен живот на хъшовете според II глава на повестта “Немили - недраги” 5 754 4.63