Търсене на Една българкa 5 глава трансформиращ преразказ

Заглавие Прочити Оценка
"По жътва" - сбит преразказ 86 119 5.13
Речта на Странджата в III-та глава - съчинение разсъждение ("Немили-недраги") 60 277 4.79
Немили-недраги 5 глава 10 459 4.82
Немили-недраги (съчинение разсъждение на 10 глава) 32 195 5.65
"Немили - недграги" - трансформираш преразказ от името на Македоски 24 268 4.58
Българи глава вдигнаха (народна песен) 3 534 -
Смъртта на Странджата в V-та глава - съчинение разсъждение ("Немили-недраги") 43 356 5.13
Теми за сьчинения разсьждения по литература за 7кл.-"Една бьлгарка" 13 453 4.18
Житейските позиции,разкрити в трети епизод на разказа "Една бьлгарка" от Иван Вазов-Сьчинение разсьждение вьрху разказа "Една бьлгарка" от Иван Вазов 7 760 5.50
Тежкият и нерадостен живот на хъшовете според I глава на повестта “Немили - недраги” 19 390 5.50
Немили - недраги - първа глава 11 044 4.82
Преразказ 5 472 3.50
Изворът на белоногата (преразказ) 13 511 -
Съчинение разсъждение на "Немили-недраги" 1-2 глава 20 681 -
Тежкият и нерадостен живот на хъшовете според II глава на повестта “Немили - недраги” 5 431 4.63