Търсене на Една българкa 5 глава трансформиращ преразказ

Заглавие Прочити Оценка
"По жътва" - сбит преразказ 84 157 5.13
Речта на Странджата в III-та глава - съчинение разсъждение ("Немили-недраги") 60 068 4.79
Немили-недраги 5 глава 10 324 4.82
Немили-недраги (съчинение разсъждение на 10 глава) 32 070 5.65
"Немили - недграги" - трансформираш преразказ от името на Македоски 24 140 4.58
Българи глава вдигнаха (народна песен) 3 449 -
Смъртта на Странджата в V-та глава - съчинение разсъждение ("Немили-недраги") 43 166 5.13
Теми за сьчинения разсьждения по литература за 7кл.-"Една бьлгарка" 13 353 4.18
Житейските позиции,разкрити в трети епизод на разказа "Една бьлгарка" от Иван Вазов-Сьчинение разсьждение вьрху разказа "Една бьлгарка" от Иван Вазов 7 685 5.50
Тежкият и нерадостен живот на хъшовете според I глава на повестта “Немили - недраги” 19 233 5.50
Немили - недраги - първа глава 10 790 4.82
Преразказ 5 371 3.50
Съчинение разсъждение на "Немили-недраги" 1-2 глава 20 449 -
Изворът на белоногата (преразказ) 12 865 -
Тежкият и нерадостен живот на хъшовете според II глава на повестта “Немили - недраги” 5 292 4.63